Egynyáriak - Anuale - Enoletnice | 2022 - 2024

Tekintse meg termékeink elérhetőségét ezen a linken: Verificați disponibilitățile produselor noastre pe: Preverite razpoložljivost naših izdelkov na: fiora.syngentaflowers.com

Înscrieți-vă la newsletterul nostru aici!

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Subscribe for our newsletters here!

A Syngenta Flowers forgalmazója Magyarországon: Floretum Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 9/a.

Distribuitor Syngenta Flowers în România

Syngenta FloriPro Services Zastopnik v Sloveniji Picount d.o.o. Mošnje 2c 4240 Radovljica Slovenia

Blondy Romania Srl 540390 Targu Mures str. Budiului nr. 68

Tel.: (06-1) 211-2030 e-mail: floretum@floretum.hu web: www.floretum.hu

Tel. +40 265 237 086 +40 265 268 619 office@blondyromania.ro www.blondyromania.ro

Tel. +386 8 205 32 00 Fax. +386 8 205 32 03

info@picount.si www.picount.si

© 2022, Syngenta. Minden jog fenntartva. Az ebben a kiadványban közölt információk a Syngenta tulajdonát képezik. Fénymásolásuk vagy bármilyen módon történő sokszorosításuk tilos. Az ® vagy ™ jellel jelölt terméknevek, a SYNGENTAcégnév, a SYNGENTA logo a Syngenta Group Company védjegyei. A Syngenta a legnagyobb gondossággal járt el ezen tájékoztató összeállításakor. A feltüntetett információk irányadóak csupán, azokat a helyi adottságok és a felhasználók felkészültségének figyelembevételével kell alkalmazni. A Syngenta az itt közölt információkért felelősséget nem vállal. All sales will be subject to Syngenta Seeds B.V. Conditions of Sale applicable at the time of the order acceptance to the exclusion of all other terms and conditions. The current Conditions of Sale are set out on page 225 of this brochure and available at our website www.syngentaflowers.eu. No terms or conditions which the Buyer purports to apply under any purchase order, specification or similar document will form part of the sale contract.

© 2022, Syngenta. Toate drepturile rezervate. Informațiile conținute în această publicație este proprietară. Nu poate fi fotocopiat sau reprodus sub nicio formă. Nume de produse marcate ® sau ™, marca verbală SYNGENTA și logoul SYNGENTA sunt mărcile comerciale ale societății Syngenta Group. Syngenta a exercitat cu grijă și competență rezonabilă elaborarea acestor informații. Toate datele din această broșură sunt destinate numai pentru orientare generală, iar utilizatorul trebuie să le aplice în conformitate cu propriile cunoștințe și experiență în ceea ce privește condițiile locale. Syngenta nu poate accepta nicio răspundere în legătură cu aceste sfaturi. Toate vânzările vor fi supuse condițiilor de vânzare Syngenta Seeds B.V. aplicabile în momentul acceptării comenzii, cu excluderea tuturor celorlalte condiții. Condițiile actuale de vânzare sunt prezentate la pagina 226 a acestei broșuri și sunt disponibile pe site-ul nostru www.syngentaflowers.eu. Termenile sau condițiile pe care cumpărătorul le declară să se aplice sub orice comandă de cumpărare, specificație sau document similar nu fac parte din contractul de vânzare.

© 2022, Syngenta. Vse pravice pridržane. Informacije v tem katalogu so zašcitene. Ni jih dovoljeno fotokopirati ali kakorkoli drugace reproducirati. Imena izdelkov z oznako ® ali TM, FloriPro Services, Syngenta Wordmark, Syngenta logo so zašcitene znamke podjetja Syngenta Group Company. Syngenta je skrbno pripravila te informacije. Vse informacije podane v katalogu so samo splošno navodilo in jih mora uporabnik prilagoditi skladno s svojimi izkušnjami in lokalnimi zahtevami. Syngenta ne more sprejeti nikakršnih obveznosti

syngentaflowers.com

Made with FlippingBook Learn more on our blog