Somnus nr. 2_2022

Airsense 11 er på sykehusene D en nye CPAP-modellen er ute på alle sykehusene i Norge. Denne gangen er det ikke bare boksen som er ny, men hele teknologien.

mykest mulig oppstart? Alle de teknolo- giene som kommer, er beregnet for dem som starter opp med CPAP-behandling, sier hun. – Veldig mange glemmer eks- tremt mye når de går ut av sykehuset som ny bruker. Den nye maskinen veier 100 gram min- dre enn den forrige. Totalt med tilbehør er den 850 gram lettere, ifølge Marie Garfjeld. Blåtann og bok Når du setter den opp og har svart på om du er kliniker eller bruker, får du en motiveringsmelding, en melding om at du kommer til å få nye spørsmål om noen dager og en melding om telefonap-

pen. Du kan koble deg til med Bluetooth, og hvis du har maske fra Resmed, kan du også tilpasse den på samme måte med lufttrykk og forseg- ling. Garfjeld anbefaler også e-bøkene for pasienter om søvn, snorking og søvnfor- styrrelser. – Leveringssitasjonen er fortsatt utfor- drende. Produksjonen er nedsatt i for- hold til behovet. Vi har fortsatt en kolle- ga-bedrift som har kjempemasse proble- mer. Det har ført til at ordrene som er kommet inn til Resmed globalt, har økt, forteller hun. Hverken appen eller Myair-nettsiden vir- ker foreløpig for BIPAP.

Georg Mathisen tekst og foto

Det har vært vanskelig å få tak i nok av Resmed-CPAP-en Airsense 10. Nå er nummer 11 på plass i stedet. CPAP-mangel – Vi får ikke nok komponenter til å pro- dusere alle de Airsense 10-maskinene vi vil ha. Det har variert hvilken dekning det har vært ute på sykehusene det siste halve året, forteller produktekspert Marie Garfjeld hos Resmed. Tidligere har den norske Resmed-sjefen Knut Valland forklart på søvnforening- en.no hvorfor det er vanskelig å lage nok CPAP-er. Det mangler CPAP-er i hele verden. Men i Airsense 11 er det en annen databrikke, og dermed er det litt mindre vanskelig å få tak i den nye modellen. – I dag er det Airsense 11 å få tak i på alle norske sykehus. Det vil dessverre fortsatt være utfordringer med levering- er. Kina er nettopp ute av nedstengning, og veldig mange andre land har restrik- sjoner, samtidig som det er fraktutfor- dringer som gjør at frakt i verden tar mye lengre tid og er mye dyrere, sier Garfjeld. Ny teknologi Hun forteller om den nye CPAP-en at det for første gang ikke er boksen som er nylansert, men teknologien som følger med boksen. Trykkluft og berørings- skjerm er det ennå – nå er det det som er inni apparatet, som er viktig. – Hvordan skal vi gi brukerne best og

Marie Garfjeld viser frem Airsense 11, som tar over for nye CPAP-brukere.

10

SOMNUS NR 2 – 2022

Made with FlippingBook Learn more on our blog