Rośliny wiosny - Dvouletky - Kétnyári virágok | 2022-2023

Rocky test trwałości Rocky Test odolnosti při prodeji Rocky shelf life tests Test trwałości Flowerwatch, Roelofarendsveen (NL) Test délky prodejnosti společností Flowerwatch Roelofarendsveen (NL) Tartóssági kísérlet a FlowerWatch telepén, Roelofarendsveen, Hollandia

Do serii Rocky należą rośliny o wspaniałych kolorach dostarczane przez głównych ho- dowców bratków, które doskonale współgrają z wysokimi parametrami serii. Każdy nowy kolor dodawany do serii Rocky jest wcześniej testowany nie tylko pod względem wzrostu w warunkach ogrodowych lecz również pod względem trwałości w okresie sprzedaży. Przy współpracy z FlowerWatch przetestowaliśmy naszą serię Rocky i porównaliśmy ją z innymi seriami dostępnymi na rynku. Test trwałości obejmował symulację 2-dniowego transportu oraz 12-dniowy test trwałości w środowisku sprzedaży detalicznej. Wszystkie rośliny po- chodziły z tego samego źródła i były traktowa- ne w identyczny sposób. Firma FlowerWatch monitorowała rośliny za pomocą kamer i kont- roli fizycznych. Raport FlowerWatch wskazuje, że seria Rocky uzyskuje bardzo dobre wyniki pod kątem trwałości w środowisku sprzedaży detalicznej.Rocky to szeroka gama kolorów i niezawodna trwałość!

Skupina Rocky zahrnuje celou řadu nád- herných barev, které byly vyšlechtěny před- ními šlechtiteli macešek. Kdykoli je do sku- piny zařazena nová barva, tak je testovaná nejen co do výkonu na venkovním stanoviš- ti, ale také se sleduje její délka prodejnosti. Ve spolupráci s FlowerWatch jsme testovali naši skupinu Rocky spolu s dalšími odrůda- mi na trhu. Test délky prodejnosti obsahoval simulaci 2 dnů transportu a 12 dní na polici v zahradnické prodejně. Všechny rostliny pocházely od stejného producenta a byly jednotně ošetřeny. FlowerWatch používali kamery a fyzickou kontrolu rostlin po dobu pokusu. V reportu FlowerWatch potvrdilo, že Rocky dosahuje vynikajících výsledků co do délky prodejnosti. Vyberte Rocky pro širokou nabídku barev a spolehlivou délkou prodejnosti!

A Rocky sorozat a legjobb nemesítőktől származó kiváló fajtákat tartalmazza. Újdonságainknak nemcsak a termesztési jel- lemzőit vizsgáljuk, hanem a tartósságukat is. A FlowerWatch szervezettel közös kísérlete- ket végeztünk a Rocky és egyéb sorozatok bevonásával. A tartóssági vizsgálat 2 nap szállítási szimulációt és 12 nap áruházi kihelyezést tartalmazott. Minden növény ugyanattól a termesztőtől származott és hasonló kezeléseket kapott. A kísérletben a növényeken bekövetkező változásokat kamerával követték, valamint méréseket is végeztek. A FlowerWatch jelentése szerint a Rocky sorozat minden színe megbízhatóan tartós.

Rocky Golden Yellow

Odpowiednik z konkurencji Hlavní konkurenční odrůda Fő versenytárs

12 dni | dnů | nap

Rocky Deep Blue

Odpowiednik z konkurencji Hlavní konkurenční odrůda Fő versenytárs

12 dni | dnů | nap

28

Made with FlippingBook Learn more on our blog