Biennials - Frühjahrsblüher - Tweejarigen | 2022-2023

Myoso t i s sy l va t i ca Laura

EN Laura has an intense deep blue colours and can replace Nina autumn. It is more resistant to powdery mildew and the best alternative for Mon Amie. DE Laura hat eine intensive tiefblaue Farben und kann Nina Autumn ersetzen. Sie ist widerstandsfähiger gegen Mehltau und die beste Alternative für Mon Amie. NL Laura heeft intense diepblauwe kleuren en kan Nina Autumn vervangen. Het is beter bestand tegen meeldauw en is het beste alternatief voor Mon Amie.

9-10.5 cm

3

2

Laura White

White

Blue

Deep Blue

Laura Blue

82

Made with FlippingBook Learn more on our blog