Biennials - Frühjahrsblüher - Tweejarigen | 2022-2023

Myoso t i s sy l va t i ca Nina

EN Nina has a compact habit and is very early flowering. DE Nina hat einen kompakten Wuchs und ist sehr früh blühend. NL Nina heeft een compacte groeiwijze en bloeit zeer vroeg.

9-10.5 cm

4

2

Snowylva

White

Rose

Early Blue

Indigo

Myosotis sylvatica

83

Made with FlippingBook Learn more on our blog