Leadership in Action - Deutsch - 201910

Senior Director 2 - Circle of Influence

Alina & Ksistofas Grunt United Kingdom

Katarzyna Latoska Germany

Marina Trofimova United Kingdom Indrė Malinauskienė* United Kingdom

Lucy Harvey United Kingdom

Inesa Kesminiene United Kingdom

Congratulations to the qualifiers of the prestigious Expanded Circle of Influence Award. To qualify for this award, one must enrol 8 preferred customers during one calendar month. We are proud of these leaders dedication and hard work. These quality enrolments will be felt throughout Melaleuca organisations for years to come. We wish them greater success as they continue to expand their Circle of Influence. Herzlichen Glückwunsch an alle neuen Mitglieder im angesehenen Expanded Circle of Influence. Sie qualifizieren sich, indem sie in einem beliebigen Kalendermonat 8 neue Vorzugskunden anmelden. Wir sind stolz auf den Einsatz und die harte Arbeit unserer Führungskräfte und wünschen ihnen viel Erfolg. Sveikiname visus pretendentus pelnyti prestižinį „Įtakos rato plėtros“ („Expanded Circle of Influence“) apdovanojimą. Norint pretenduoti į šį apdovanojimą, reikia įregistruoti 8 prioritetinius klientus per vieną kalendorinį mėnesį. Mes didžiuojamės mūsų lyderių atsidavimu ir sunkiu darbu. Šių naujų kokybiškų registracijų poveikis „Melaleuca“ organizacijose bus juntamas ne vienerius metus. Linkime jiems kuo didžiausios sėkmės, toliau plečiant savo įtakos ratą. Gratulujemy zakwalifikowania się do uzyskania znakomitej Nagrody Rozszerzonego Kręgu Wpływów (Expanded Circle of Influence). Aby zakwalifikować się do tej nagrody, każdy musi zapisać 8 Klientów Uprzywilejowanych w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego. Jesteśmy dumni z zaangażowania tych liderów oraz ich ciężkiej pracy. Niniejsze Zapisy Jakościowe będą miały znaczenie dla organizacji Melaleuca w ciągu najbliższych lat. Życzymy im większego sukcesu, gdyż kontynuują poszerzanie Kręgu Wpływów (Circle of Influence).

UK IE

Aleksandrs Ogibalovs* United Kingdom Nan Xiao United Kingdom

Magdalena Pawlicka Poland

Jacek Starzyk United Kingdom

Asta Petrule United Kingdom

DE AT

Elmantas Pranas & Danute Zevertas United Kingdom

Elena Yazovskikh United Kingdom

LT

Director Marketing Executives have eight personally enrolled active customers. New Directors receive a one-time £/€ 100 advancement bonus and may participate in the several bonuses and benefits reserved for Directors (see the Melaleuca Compensation Plan for details). Marketing Executives, welche den Director Status haben, haben 8 persönliche Kunden eingeschrieben. Neue Directors erhalten einen einmaligen € 100 Aufstiegs – Bonus und können an verschiedenen Bonus-Programmen teilnehmen, die speziell für Directors vorgesehen sind (siehe Melaleuca Vergütungsplan). „Director Marketing Executive“ lygio asmenys yra patys įregistravę bent 8 aktyvius klientus. Nauji „Director“ lygį pasiekę asmenys gauna vienkartinę € 100 dydžio pažangos premiją ir gali dalyvauti keliose „Director“ lygiui skirtose premijų ar papildomų naudų programose (daugiau informacijos ieškokite „Melaleuca“ atlygio plane („Compensation Plan“)). Osoby o statusie Director Marketing Executive mają ośmiu osobiście zapisanych aktywnych klientów. Nowe osoby o statusie Director otrzymują jednorazowy Bonus za Awans (Advancement Bonus) w wysokości zł 400 i mogą uzyskać kilka bonusów oraz korzyści zarezerwowanych dla osób o statusie Director (szczegóły można znaleźć w Planie Prowizji Melaleuca).

UK IE

PL

DE AT

NOT PICTURED • OHNE FOTO • NĖRA NUOTRAUKOS • BRAK ZDJĘCIA

Olga Alioskina United Kingdom

Indrė Malinauskienė United Kingdom

Asta Petrule United Kingdom

Dainis Zvingulis United Kingdom

LT

PL

NOT PICTURED • OHNE FOTO • NĖRA NUOTRAUKOS • BRAK ZDJĘCIA Rita Calapko United Kingdom Rima Cerniene United Kingdom

Dorota Błaszkowska Poland Joanna Donajkowska United Kingdom Inesa Kesminiene United Kingdom Barbara Leszczyńska Ireland

Irena Daubariene United Kingdom Liying Hong United Kingdom

Pui Ping Chong* United Kingdom

Congratulations to the qualifiers of the distinguished Circle of Influence Award. To qualify for this award one must enrol 4 Preferred Customers during one calendar month. Many people achieved Director status and above with these new enrolments and we acknowledge their commitment and hard work. Herzlichen Glückwunsch an alle neuen Mitglieder im Circle of Influence. Sie qualifizieren sich, indem sie in einem beliebigen Kalendermonat 4 neue Vorzugskunden anmelden. Sie können sich beliebig oft qualifizieren. Zahlreiche Marketing Executives haben mit diesen neuen Anwerbungen den Director Status erreicht, und wir möchten damit ihren Einsatz und ihre harte Arbeit anerkennen. Sveikiname visus pretendentus pelnyti garbingą „Įtakos rato“ („Circle of Influence“) apdovanojimą. Norint pretenduoti į šį apdovanojimą, reikia įregistruoti 4 prioritetinius klientus per vieną kalendorinį mėnesį. Daugeliui žmonių šios naujos registracijos padėjo pasiekti „Director“ ir aukštesnį statusą – mes vertiname jų atsidavimą ir sunkų darbą. Gratulujemy zakwalifikowania się do uzyskania znakomitej Nagrody Kręgu Wpływów (Circle of Influence). Aby zakwalifikować się do tej nagrody, każdy musi zapisać 4 Klientów Uprzywilejowanych w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego. Wiele osób uzyskało status Director i wyższy dzięki tym nowym zapisom, a my w ten sposób dziękujemy za ich zaangażowanie i ciężką pracę.

UK IE

DE AT

Regina Gansauskiene United Kingdom Gailute Kregzdiene* United Kingdom

Alina & Ksistofas Grunt United Kingdom Laima & Antanas Krikstaponiene United Kingdom

Simona Eivienė United Kingdom

LT

Natalija Kliosova United Kingdom Emilia Lisek- Sobiczewska Poland Eleonora Obrumane United Kingdom Małgorzata Schwenderling Germany

Sylwia Lekki United Kingdom

PL

Urszula Mostowiec Poland Magdalena Pawlicka Poland Jolanta Sulkowska United Kingdom Beata Wasikowska United Kingdom

Marta Mroszczyk-Bilda United Kingdom

Agata Malcherczyk Netherlands

Andrzej & Dorota Chmura Poland

Antonia Agbonkpolor United Kingdom

Martyna Bialon United Kingdom

Rita Calapko United Kingdom

Rima Cerniene United Kingdom

Marcin Nowak Poland

Sylwia Olczyk Germany

Jolanta Petromiene United Kingdom

Katarzyna & Marek Dziura Poland

Irena Daubariene United Kingdom

Joanna Donajkowska United Kingdom

Larissa & Paul Dück Germany

Paul & Linda Everard United Kingdom

Agnieszka Sacha Poland

Monika Sidorowicz Poland

Justyna Tyda United Kingdom

Regina Gansauskiene United Kingdom

Waldemar & Katja Gerbershagen Germany

Maria Glinka-Maciocha Poland

Patrycja Gajda-Wrobel United Kingdom

Jelena Gibiene United Kingdom

Marijan & Olga Voinic United Kingdom

Ewelina Ulman United Kingdom

Sanita Varpa United Kingdom

Elena Yazovskikh* United Kingdom

Dainis Zvingulis United Kingdom

Alina & Ksistofas Grunt United Kingdom

Valentina Greivule United Kingdom

Magdalena Gwóźdź United Kingdom

Liying Hong United Kingdom

Inesa Kesminiene United Kingdom

Jacek Kolodziej Netherlands

Irena Kriukiene United Kingdom

Anna Kryk United Kingdom

Sylwia Kuiters Netherlands

Sylwia Lekki United Kingdom

Upon enroling your 20th Preferred Customer, you qualify for the 20/20 Club. This recognises those who enjoy 20 percent commissions on the monthly purchases of their personal enrolees and have distinguished themselves by having enrolled 20 Preferred Customers. These businesses receive a handsome pin and recognition in Leadership in Action. Congratulations to this distinguished group. Herzlichen Glückwunsch an alle neuen Mitglieder im 20/20 Club. Wenn Sie Ihren 20. Vorzugskunden geworben haben, werden Sie Mitglied im 20/20 Club. In diesem Club werden die Marketing Executives anerkannt, die 20% Provision auf die monatlichen Produktkäufe ihrer persönlich geworbenen Kunden erhalten und selbst 20 Vorzugskunden angemeldet haben. Diese Marketing Executives erhalten einen ansprechenden Pin und eine Anerkennung in unserem Leadership in Action Magazin. Herzlichen Glückwunsch. Įregistravę 20-tą prioritetinį klientą, patenkate į 20/20 klubą („20/20 Club“). Tokiu būdu parodomas pripažinimas tiems, kas naudojasi 20 proc. nuolaida nuo visų asmeniškai įregistruotų klientų mėnesio užsakymų, ir yra pasižymėję tuo, kad įregistravo 20 prioritetinių klientų. Toks verslas apdovanojamas dailiu ženkleliu ir pelnytu pripažinimu žurnale „Leadership in Action“. Nuoširdžiausi sveikinimai šiai išskirtinei grupei! Po zapisaniu 20. Klienta Uprzywilejowanego zakwalifikujesz się do Klubu 20/20 (20/20 Club). Członkostwo w tym klubie przyznaje się osobom, które cieszą się 20-procentowymi prowizjami od miesięcznych zleceń zakupu dokonywanych przez ich klientów osobistych i zapisały 20 Klientów Uprzywilejowanych. Taka działalność biznesowa jest hojnie opłacana i nagradzana wzmianką w magazynie Leadership in Action. Gratulujemy tej wybitnej grupie.

UK IE

DE AT

Marta Mroszczyk-Bilda United Kingdom

Gintare Mikuseviciene Germany

Marcin Nowak Poland

Phina Nwoye United Kingdom

Sylwia Olczyk Germany

LT

Edita & Simonas Radziukyniene United Kingdom

Ewelina Olszewska Austria

Magdalena Pawlicka Poland

Agnieszka Plisz Poland

Bhuj Pun United Kingdom

PL

Asta Svirskienė-Yassen Germany

Paulina Ryczko Poland

Kawi Mei Sooi United Kingdom

Dominika Swierczek Poland

Sanita Varpa United Kingdom

NOT PICTURED • OHNE FOTO • NĖRA NUOTRAUKOS • BRAK ZDJĘCIA Jessica Chau United Kingdom Anna Kryk United Kingdom Galina & Ivan Malysko United Kingdom

Beata Wasikowska United Kingdom

Nan Xiao United Kingdom

Elena Yazovskikh United Kingdom

Galina & Vadimas Kozlovska United Kingdom

Lasma & Artis Rozmane United Kingdom

30 OCTOBER / NOVEMBER / DECEMBER · OKTOBER / NOVEMBER / DEZEMBER · SPALIS / LAPKRITIS / GRUODIS · PAŹDZIERNIK / LISTOPAD / GRUDZIEŃ | EU.MELALEUCA.COM

OCTOBER / NOVEMBER / DECEMBER · OKTOBER / NOVEMBER / DEZEMBER · SPALIS / LAPKRITIS / GRUODIS · PAŹDZIERNIK / LISTOPAD / GRUDZIEŃ | EU.MELALEUCA.COM 31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online