NæstvedArkivernes årsberetning 2020

NæstvedArkiverne Årsberetning 2020

NÆSTVEDARKIVERNE Årsberetning 2020

EN HISTORISK TID

2020 blev et helt usædvanligt år for os alle. Allerede i januar dukkede ordet Corona virus op i medierne, og i slutningen af februar kunne det første tilfælde konstateres i Danmark. Resten er historie, som man siger.

I NæstvedArkiverne blev hjemmearbejde hverdag, og både ansatte og frivillige lærte at arbejde på nye måder. Teknologien blev hurtigt tilpasset de nye forhold. M askinparken med tablets, mobiler og pc’er måtte tunes til de nye forhold, og kommunikation via Skype, Teams og Zoom kom til at fylde væsentligt mere, end det havde gjort tidligere. Vi lærte at sætte pris på stabile net-forbindelser, it-sikkerhed og sikker kommunikation kom endnu mere i fokus, og vi blev dygtige til digital mødekultur. Og vi kom til at savne det fysiske samvær med kollegaerne. Men arkivdriften kørte videre på langt de fleste områder. Vi ekspederede stadig arkivalier til Næstved Kommunes administration. Borgerne, medierne og andre myndigheder fik historiske oplysninger og arkivmateriale leveret digitalt i det omfang, der var mulighed for det. Der blev mere tid til at arbejde i magasinerne, på skift og bevæbnet med håndsprit og mundbind.

Historisk var det også, da vi i slutningen af året fik den største fondsdonation i arkivets historie, og den blev gennembruddet for et projekt, der havde været længe undervejs billedplatformen NæstvedBilleder.

Hvor corona-virusset kom ud af det blå, kom en mindre ændring af arkivloven i midten af december til gengæld efter et meget langt tilløb båret frem af politik - og historiske begivenheder. Sagen om Godhavnsdrengene blev løftestang for den nye bestemmelse, som fra 1. januar 2021 giver borgerne ret til adgang til egne oplysninger i papirarkivalier, der findes i offentlige arkiver som NæstvedArkiverne. Det er en betydningsfuld lovtilføjelse, men det er ingen hemmelighed, at vi på mange arkiver havde set frem til en gennemarbejdet revision af arkivloven, som generelt kunne bringe lovgivningen på højde med den digitale tidsalder. Den har vi stadig til gode.

INDSAMLING

Corona-epidemien ramte verdenssamfundet, og den ramte os i vores lokale område. Situationen sætter spor på alle måder, sundhedsmæssigt, menneskeligt, socialt og økonomisk, og den kalder på både landsdækkende og lokal samtidsdokumentation af de forandringer, der foregår i vores hverdag, i det offentlige og i det digitale rum. For NæstvedArkiverne var vigtigt at være med til at dokumentere krisen og få bevaret dokumentation, tanker og oplevelser, så eftertiden har et godt materiale at udforske, når den tid kommer. Det kan være snart, og det kan være om 10, 50 eller 100 år. Det blev ingen let opgave. Situationen viste med al tydelighed, at vi i arkivverdenen generelt mangler fælles og lettilgængelige indsamlings- og afleveringsløsninger til indsamlinger af materiale fra det private område. Bevaring af corona-dokumentation fra kommunens håndtering af opgaven er langt lettere, da den kan indfanges gennem arkivering af de kommunale it-systemer. Corona-epidemien blev måske ikke en øjenåbner, men snarere et påtrængende prik på skulderen til NæstvedArkiverne om, at vi skal prioritere udvikling af metoder og digitale værktøjer, der kan anvendes til indsamling af materiale fra privatområdet. Det skal være let for borgere og lokale forretninger og virksomheder at aflevere digitalt arkivmateriale.

2

Heldigvis har enkelte borgere afleveret corona dokumentation mest i form af billeder, og arkivet har selv været ude med kameraet for at fange lokale begivenheder og motiver, for det er vigtigt, at vi har et lokalt supplement til den offentlige og landsdækkende historie om coronavirussets indflydelse på samfundet.

SAMLINGERNE

I 2020 har vi arbejdet med adgangskontrol, sikkerhed og risikovurderinger af arkivets analoge og digitale samlinger. Det arbejde er ikke fuldført og vil fortsætte i 2021. Det gælder også arbejdet med langtidsbevaring af de digitale private og kommunale samlinger, som foregår i et samarbejdet med andre sjællandske kommunearkiver. I 2020 har vi modtaget to meget store kommunale arkiveringsversioner til samlingen. De fylder tilsammen 15 TB, og de mangedobler på et enkelt år den arkivstørrelse, som alle de forudgående indsamlede arkiveringsversioner har udgjort siden 2008. Det siger noget om digitaliseringen indenfor den offentlige sektor, men også noget om, hvor stort et forbedringspotentiale der er, hvis kommunerne bliver bedre til digital kassation inden der udarbejdes arkiveringsversioner. Vi får simpelthen for mange ikke- bevaringspligtige digitale oplysninger ind på arkiverne. Oplysninger der for længst ville være kasseret, hvis de lå i papirformat. Der er indkommet 159 afleveringer af stort og småt. Fra det kommunale område har arkivet modtaget ældre materiale fra Videnscenter for Specialpædagogik (VISP), historisk materiale om Jernbanegade 12, optagelser fra byrådets møder, videoklip med borgmester Carsten Rasmussen og podcast med kommunaldirektør Rie Perry. Endelig er der afleveret omfattende arkiver over miljøsager, spildevand, grundvand og vandløb.

Fra privatarkivområdet har arkivet modtaget materiale fra radioklubben, Brdr. Broegaard og den nedlagte Næstved og Omegns Frisørlaug.

DIGITALISERING OG SAMARBEJDER

Jubilæer 2020 blev de aflyste jubilæers år. Den 1. april 2020 kunne vi fejre 50-året for kommunesammenlægningen i 1970. Kommunesammenlægninger er for mange offentlige arkiver vigtige begivenheder, da kommunernes udstrækning og navne udgør grundlaget for arkivernes registreringer af kommunale arkivalier. De danske kommunearkiver fejrede begivenheden med offentliggørelse af mange sider digitaliserede og søgbare sogne- og byrådsprotokoller. NæstvedArkiverne har med frivilliges indsats digitaliseret over 20.000 sider, hvoraf de 1.400 sider er transskriberede og dermed søgbare. 100-året for genforeningen med Sønderjylland markerede NæstvedArkiverne ved at digitalisere valgplakater og arkivmateriale fra Sønderjysk Forening for Næstved og Omegn. I samarbejde med arkivets frivillige fik vi publiceret fotos, beskrivelser og turforslag til de 20 genforeningsstene, der findes i Næstved Kommune. Digitale platforme Hjemmesiden Lokalekilder.dk, som drives i samarbejde med Lolland, Faxe og Guldborgsund kommuners arkiver har fået en ansigtsløftning, og som tidligere nævnt kom der i slutningen af året en ny og længe ønsket digital medspiller på banen.

3

NæstvedBilleder blev sat i søen i oktober 2020. Projektet kom i stand på baggrund af økonomisk støtte fra Næstved Kommunes Kulturudvalg, Brand af 1848 Fonden og Trelleborg Fonden i samarbejde med Sydbank. Platformen er et samarbejde mellem NæstvedArkiverne og Næstved Museum om bevaring, formidling og tilgængeliggørelse af kulturinstitutionernes lokale historiske billedsamlinger. På NæstvedBilleder præsenteres tusindvis af fotografier, der dokumenterer Næstved og omegns mennesker og historier fra ca. 1850 til i dag. Borgerne bidrager aktivt med historiske viden og oplysninger til platformen. Nye digitaliserede historiske kilder I samarbejde med arkivets frivillige i Næstved, Fladså og Fuglebjerg blev det i årets løb muligt at digitalisere:

Skattebøger

• • • • • • • • •

Arkivmateriale om Genforeningen

Sogne- og byrådsprotokoller 70 nye film til Filmkanalen

Borgerskabsprotokoller

Arkivmateriale fra fattigvæsnet Næstveds grundtakst 1682

Skoleprotokoller

Telefonbøger

• Fotos fra Fladså og Fuglebjerg arkivers samlinger

NæstvedArkiverne og biblioteket I flere år har NæstvedArkiverne og Næstved Bibliotek drevet en erindringscafé, hvor borgerne samles og skriver erindringer, der afleveres til arkivet. På grund af coronalukningen måtte afslutningen på projektet udskydes til 2021. Til gengæld håber vi, at der vil være corona-historier blandt afleveringerne. NæstvedArkiverne og kommunen Behovet for arkivoplysninger til både borgere og myndigheder er stigende. I 2020 udviklede arkivet sammen med relevante kollegaer i administrationen et nyt koncept: Arkivservice til Næstved Kommune, der gør det let for administrationen at bestille arkivoplysninger. Organisatorisk har NæstvedArkiverne også fået tættere kollegaer indenfor databeskyttelse og it- systemområdet, idet arkivet fra august blev en del af et nyt delteam ”GDPR -esdh- arkiv”. Det giver god mening, da delteamet skal arbejde med data fra de skabes i de kommunale it-systemer, anvendes, arkiveres og genanvendes.

FRIVILLIGT ARBEJDE OG LOKALARKIVERNE

Fuglebjerg arkiv fyldte 50 år i marts 2020, men festlighederne blev aflyst i sidste øjeblik, da hele Danmark lukkede ned på grund af corona-pandemien. Det frivillige arbejde har været sat på stand-by både i Fladså og i Fuglebjerg arkiver, dog med få åbningsdage ind over sommeren. De frivillige i lokalarkiverne holdt i løbet af nedlukningen øje med arkivmagasinerne og besvarede henvendelser hjemmefra i det omfang, det var muligt. I Næstved arbejder de frivillige, der har lyst og mulighed for det, også hjemmefra med forskellige opgaver.

Vi glæder os til at se jer alle, når det bliver muligt igen!

4

STATISTIK

Indkomster

159 119

Kommunale arkiveringsversioner

Digitale platforme: •

Naestvedbilleder.dk 253 kommentarer fra borgerne (oktober-december) • Naestvedarkiverne.dk 31.388 visninger • Filmkanalen 3.243 visninger • Lokalekilder.dk 7.545 visninger

Arkivdatabasen naesbas.dk: • Magasinenheder

25.354

Antal bestillinger i naesbas 5 mest anvendte søgeord:

185

• •

- Næstved - %Fu-b%

2.318 2.260 1.736 1.578 1.526

- avissamling

- %Fl-B% - sandby

Fotograf: NæstvedArkiverne, 2020

5

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Made with FlippingBook - Online magazine maker