NæstvedArkivernes årsberetning 2020

NÆSTVEDARKIVERNE Årsberetning 2020

EN HISTORISK TID

2020 blev et helt usædvanligt år for os alle. Allerede i januar dukkede ordet Corona virus op i medierne, og i slutningen af februar kunne det første tilfælde konstateres i Danmark. Resten er historie, som man siger.

I NæstvedArkiverne blev hjemmearbejde hverdag, og både ansatte og frivillige lærte at arbejde på nye måder. Teknologien blev hurtigt tilpasset de nye forhold. M askinparken med tablets, mobiler og pc’er måtte tunes til de nye forhold, og kommunikation via Skype, Teams og Zoom kom til at fylde væsentligt mere, end det havde gjort tidligere. Vi lærte at sætte pris på stabile net-forbindelser, it-sikkerhed og sikker kommunikation kom endnu mere i fokus, og vi blev dygtige til digital mødekultur. Og vi kom til at savne det fysiske samvær med kollegaerne. Men arkivdriften kørte videre på langt de fleste områder. Vi ekspederede stadig arkivalier til Næstved Kommunes administration. Borgerne, medierne og andre myndigheder fik historiske oplysninger og arkivmateriale leveret digitalt i det omfang, der var mulighed for det. Der blev mere tid til at arbejde i magasinerne, på skift og bevæbnet med håndsprit og mundbind.

Historisk var det også, da vi i slutningen af året fik den største fondsdonation i arkivets historie, og den blev gennembruddet for et projekt, der havde været længe undervejs billedplatformen NæstvedBilleder.

Hvor corona-virusset kom ud af det blå, kom en mindre ændring af arkivloven i midten af december til gengæld efter et meget langt tilløb båret frem af politik - og historiske begivenheder. Sagen om Godhavnsdrengene blev løftestang for den nye bestemmelse, som fra 1. januar 2021 giver borgerne ret til adgang til egne oplysninger i papirarkivalier, der findes i offentlige arkiver som NæstvedArkiverne. Det er en betydningsfuld lovtilføjelse, men det er ingen hemmelighed, at vi på mange arkiver havde set frem til en gennemarbejdet revision af arkivloven, som generelt kunne bringe lovgivningen på højde med den digitale tidsalder. Den har vi stadig til gode.

INDSAMLING

Corona-epidemien ramte verdenssamfundet, og den ramte os i vores lokale område. Situationen sætter spor på alle måder, sundhedsmæssigt, menneskeligt, socialt og økonomisk, og den kalder på både landsdækkende og lokal samtidsdokumentation af de forandringer, der foregår i vores hverdag, i det offentlige og i det digitale rum. For NæstvedArkiverne var vigtigt at være med til at dokumentere krisen og få bevaret dokumentation, tanker og oplevelser, så eftertiden har et godt materiale at udforske, når den tid kommer. Det kan være snart, og det kan være om 10, 50 eller 100 år. Det blev ingen let opgave. Situationen viste med al tydelighed, at vi i arkivverdenen generelt mangler fælles og lettilgængelige indsamlings- og afleveringsløsninger til indsamlinger af materiale fra det private område. Bevaring af corona-dokumentation fra kommunens håndtering af opgaven er langt lettere, da den kan indfanges gennem arkivering af de kommunale it-systemer. Corona-epidemien blev måske ikke en øjenåbner, men snarere et påtrængende prik på skulderen til NæstvedArkiverne om, at vi skal prioritere udvikling af metoder og digitale værktøjer, der kan anvendes til indsamling af materiale fra privatområdet. Det skal være let for borgere og lokale forretninger og virksomheder at aflevere digitalt arkivmateriale.

2

Made with FlippingBook - Online magazine maker