NæstvedArkivernes årsberetning 2020

NæstvedBilleder blev sat i søen i oktober 2020. Projektet kom i stand på baggrund af økonomisk støtte fra Næstved Kommunes Kulturudvalg, Brand af 1848 Fonden og Trelleborg Fonden i samarbejde med Sydbank. Platformen er et samarbejde mellem NæstvedArkiverne og Næstved Museum om bevaring, formidling og tilgængeliggørelse af kulturinstitutionernes lokale historiske billedsamlinger. På NæstvedBilleder præsenteres tusindvis af fotografier, der dokumenterer Næstved og omegns mennesker og historier fra ca. 1850 til i dag. Borgerne bidrager aktivt med historiske viden og oplysninger til platformen. Nye digitaliserede historiske kilder I samarbejde med arkivets frivillige i Næstved, Fladså og Fuglebjerg blev det i årets løb muligt at digitalisere:

Skattebøger

• • • • • • • • •

Arkivmateriale om Genforeningen

Sogne- og byrådsprotokoller 70 nye film til Filmkanalen

Borgerskabsprotokoller

Arkivmateriale fra fattigvæsnet Næstveds grundtakst 1682

Skoleprotokoller

Telefonbøger

• Fotos fra Fladså og Fuglebjerg arkivers samlinger

NæstvedArkiverne og biblioteket I flere år har NæstvedArkiverne og Næstved Bibliotek drevet en erindringscafé, hvor borgerne samles og skriver erindringer, der afleveres til arkivet. På grund af coronalukningen måtte afslutningen på projektet udskydes til 2021. Til gengæld håber vi, at der vil være corona-historier blandt afleveringerne. NæstvedArkiverne og kommunen Behovet for arkivoplysninger til både borgere og myndigheder er stigende. I 2020 udviklede arkivet sammen med relevante kollegaer i administrationen et nyt koncept: Arkivservice til Næstved Kommune, der gør det let for administrationen at bestille arkivoplysninger. Organisatorisk har NæstvedArkiverne også fået tættere kollegaer indenfor databeskyttelse og it- systemområdet, idet arkivet fra august blev en del af et nyt delteam ”GDPR -esdh- arkiv”. Det giver god mening, da delteamet skal arbejde med data fra de skabes i de kommunale it-systemer, anvendes, arkiveres og genanvendes.

FRIVILLIGT ARBEJDE OG LOKALARKIVERNE

Fuglebjerg arkiv fyldte 50 år i marts 2020, men festlighederne blev aflyst i sidste øjeblik, da hele Danmark lukkede ned på grund af corona-pandemien. Det frivillige arbejde har været sat på stand-by både i Fladså og i Fuglebjerg arkiver, dog med få åbningsdage ind over sommeren. De frivillige i lokalarkiverne holdt i løbet af nedlukningen øje med arkivmagasinerne og besvarede henvendelser hjemmefra i det omfang, det var muligt. I Næstved arbejder de frivillige, der har lyst og mulighed for det, også hjemmefra med forskellige opgaver.

Vi glæder os til at se jer alle, når det bliver muligt igen!

4

Made with FlippingBook - Online magazine maker