Somnus nr 2 2013

B ittskinne var redningen forTrygve Lindback.Men han måtte ordne opp selv. Nå etterlyser hanmer informa- sjon omen løsning somnesten aldri nevnes.

BITTSKINNE Legen ble berget av

at det var helt forferdelig, sier Lindback. Omslaget kom da han var på legemøte i København og glemte igjen ledningen hjemme. Det ble dro- sje til Rigshospitalets Søvnlabora- torium, der han fikk låne en reserve og berget natten. Men han var ikke spesielt fornøyd med å måtte drasse rundt på CPAP, ledninger og adap- tere. Stuet bort CPAP-en – Men nå er alt dette trælet bare ube- hagelige minner. CPAP-en ble stuet bort for over ti år siden, forteller han. Det skjedde etter at han fant et abstrakt i Sleep Research av Peter Runfeldt i Göteborg. – Han beskrev en bittskinne som kunne skyte frem underkjeven og dermed også tunge- roten i tilstrekkelig grad til å gi pasi-

enten åpen luftvei om natten, forkla- rer Trygve Lindback. Nå nærmer han seg 75 år, men er fremdeles i fullt arbeid. Han har én bittskinne hjemme, én på hytta, én hos særboen og én i reisekofferten. Men han måtte gjøre jobben selv. Reise til Göteborg for undersøkelse og tilpasning, betale 5500 svenske kroner, og første gangen fikk han fer- dig skinne sendt i posten og måtte betale toll i tillegg. Etterlyser retningslinjer På nettavisen Dagens Medisin debat- teres også bittskinnebetalingen. – Når obstruktiv søvnapné viser seg å være en folkesykdom, bør følgende paradoks drøftes: Den enkleste, effektive behandlingen må pasien- tene betale, mens det offentlige tar regningen for andre behandlingsfor- mer. Kan grunnen være at det enkle

Tekst og foto: Georg Mathisen

– I 1999 var jeg ødelagt. Jeg hadde ett ben i AFP, sier Trygve Lindback. Overlegen er spesialist i barnesyk- dommer, og har nesten 30 års erfa- ring med nevrologisk betingede sykdommer. Klarte ikke å arbeide – Jeg hadde hard jobb, og en multi- handikappet kone. Så ble jeg halvt sykmeldt i et halvt år, forteller han. Han havnet hos nevrofysiolog, fortal- te at joda, han snorket, men han hadde ikke pustestopp – men han hadde jo ikke noe å tape på en søvn- registrering. – Jeg fikk CPAP, og brukte den i to år. Det fungerte jo forsåvidt, men i perioder hadde jeg så rennende nese

Vart du skræmt, no?

Jeg har lurt på detmange ganger: Hva tenker en søvnfrisk hotellansatt somkommer inn på hotellrommetmitt før jeg har stått opp? Det er somkjent ikke alle hotel- ler somhar «Vennligst ikke for- styrr»-lapper til å henge på dørene. Og hos demsomhar denslags, er de ofte bare til pynt. Eller de ansatte akkurat i den etasjen akkurat den dagen

skjønner ikke noen av de språ- kene somstår på lappen. Resultatet er at vi somtilbring- er et hundretalls netter i året på hotell, fra tid til annen opp- lever at det kommer en ivrig ansatt brautende inn på rom- met på et upassende tidspunkt. Vanligvis for å vaske; noen ganger for å sjekke at jeg ikke har stjålet en eneste slurk av colaen til tre-fire hundre kro-

12

SOMNUS NR 2 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter