Somnus nr 2 2013

alternativet foregår hos tannlegen? spør tannlege og bittspesialist Jon Nordmo i Kristiansand. Overlege Bjørn Modalsli på Sykehuset Innlandet på Gjøvik, derimot, peker på at allerede daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen i 2008 fastslo at Helsedirektoratet så på bittskinne som et velegnet alternativ. Men samti- dig er ikke CPAP nødvendigvis dyrere enn bittskinne, ifølge Modalsli. – Vi trenger retningslinjer, skriver han. Ja takk, begge deler Noen bør bruke CPAP, noen har det lettere med bittskinne, og noen bør bruke begge deler, mener Peter Runfeldt. Han har skrevet boken «Sova», og dri- ver behandlingssenteret Primanda i Kungälv utenfor Göteborg. – Siden jeg skrev boken i 2007, er skinnne kommet mer og mer. De sky- ter frem underkjeven gradvis, slik at den til slutt kommer frem så langt at man har nytte av det. Hvor godt den virker, er individuelt, men det er vel- dig sjelden at den ikke fungerer. CPAP er en bedre behandlingsform. Men det er så mange som har vanskelig for å bruke det. Da kan de bruke skinne, iblant med nesten like bra effekt, sier han. Runfeldt anbefaler også begge deler: Skinne til man våkner sent på natten og ikke orker maske lenger, eller skinne for den som kommer opp på så høyt trykk i CPAP-en at det øker risi- koen for lekkasje i masken.

Underkjeven skyves fremover, og Trygve Lindback har måttet øke frem- skyvingen fra 8 til 12 millimeter for å få effekt av bittskinnen.

ner literen i minibaren. Slikt kan føre til pinlige situasjoner. Og nå skal jeg hoppe raskt over pinlighetspotensialet ved de anledningeneman har dobbeltrom, eller til ogmed uplanlagt besøk på enkeltrom (jeg har hørt tale omat enkelte har denslags). Men hva når g jesten – altså jeg – ligger der helt alenemed CPAP-en i alt annet enn hvilemodus, høres ut somen blåsebelg og ser ut somet komatøst akuttilfelle fra en gammel legeroman? Alt er blitt bedre, selvsagt. Etterhvert som årene har gått, harmaskinen blittmindre, og lyden såpassmyemer diskret at jeg

tror til ogmed ekskona kunne overlevd en natt uten ørepropper hvis hun hadde holdt utmedmeg lenge nok til å oppleve dagensmaskineri.Til g jeng jeld er det blitt såpassmye vanskeligere å få organisert endringer, tilpasninger og nytt utstyr at nå sommasken har sprukket litt og gnager litt, så er det like greit å ordne selv. Nårman ikke klarer å følgemed på hva sykehuset har byttet navn til siden sist, hvordan det er omorganisert og hvilken avdelingman skal forholde seg til, så blir det til atman tyr til husflid. Resultatet er at enhver ubuden g jest på hotellrommetmitt,vil finne enmann

med enmotsatt burka. Det vil si at han er best tildekket akkurat der somburkaen dekker dårligst:Midt i ansiktet. Først en medbrakt strømpe (på en god dag til og med en av de rene). Så enmaske, så en lang slangemed en egen evne til å lage lange, raspende lyder hver gang den kommer i berøringmed sengekanten, og så enmis- tenkeligmaskin somhøres ut somDarth Vader (og ser ut somR2D2 etter et fall). Man kan bli skuggeredd avmindre. Og det har de sannelig fortjent hvis de kommer inn på rommetmens jeg prøver å sove. Reisefanten: Georg Mathisen

13

SOMNUS NR 2 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter