Somnus nr 2 2013

Konstituert og overdratt

Det nye styret har hatt konstituerende møte der Torill Tangen ble takket av som sekretær. Men det er ikke bare å ta over nøklene og styreprotokollen og tro at ting ordner seg. Så leder Inger-Johanne og påtroppende sekre- tær Marit hadde gruppemøte med Torill på Foreningens kontor i Solheimveien for å finne ut av papi- rer og permer og rutiner og lager. Brosjyrer, gamle Somnus, brevkopi- er, regnskap og medlemslister. Det er utrolig hva en forening har av rutiner og papir etter 30 års drift. I en hem-

Marit Aschehoug (t.h.) får kontornøklene og en god klem og lykke til fra Torill Tangen som har vært foreningens sekretær i mange år.

Inger- Johanne Henriksen Serrano og Torill Tangen går i gjennom permer og papirer på kontoret i Solheim- veien.

melig skuff lå det et lite troll og pas- set på årsmøtepapirene. En sliten vannkoker fikk hjemlov og alle var enige om at vi kan kaste noe gam- melt papir som ikke er av historisk interesse. Men det må gjøres med nennsom hånd. Torill har også et lager med gamle blader og papirer hjemme hos seg. I fellesskap skal vi sortere og rydde

slik at Torill får tilbake loftet sitt. Og Somnus skal samles i to komplet- te sett som bindes inn, så vi er helt sikre på at de ikke blir borte. Styret besluttet på sitt ordinære styre- møte at kontoret ikke blir bemannet hver onsdag, men ved behov. Foreningens telefon dekker det meste av behovet for kontakt i tillegg til epost.

Nå er vi igang, dere!

Vi er mange som husker den gangen en mobiltelefon var kjempediger og hadde 12 manuelle kanaler og alle kunne lytte til hva som ble sagt. Enhver samtale ble overhørt av alle som gadd å høre på, og det kunne være interessant å høre en mann ringe hjem til kona og varsle langva- rig overtid, for deretter å ringe et annet damemenneske for å avtale alt annet enn overtid. Tidene har forandret seg. Mobiltelefonen er et mirakel og hvis vi skal lytte til hverandres samtaler, så har vi styremøter med høyttalende telefon og skype. Nå har vi prøvd det også. Det er ikke enkelt for folk med søvndiagnoser og farte land og strand rundt for å være med på et par timers styremøte. Dyrt er det også. Så nå benket vi oss rundt stuebordet

til Sjefen med en svart dings midt på der Kerstins stemme tøt ut fra Grimstad, mens Line i Porsgrunn snak- ket ut av en rosa iPhone. Vi var som skulle få teknologien til å virke. Og sannelig gjorde den det etter litt plunder. barn på julaften i spenningen om vi

Kasserer Willy Karlsen ser skeptisk på en svart dings og en rosa iPhone som deltar i styremøtet på like vilkår.

Styremøtet ble svært effektivt. Vi ble helt fjetret av de snakkende dingsene på bordet, som deltok med liv og lyst. Så flott, og så billig! Og for å teste om noen leser disse linjene og skjønner en spøk, drøftet styret om vi burde ha et seminar på en sydhavsøy for alle pengene vi

sparer, slik at vi kunne se hverandre i øynene mens vi snakker og tillate oss å spøke litt innimellom. Det er ikke så lett med en kjapp replikk i telefon- møter. Men første delmål er nådd, to utenbys tillitsvalgte kunne være med uten å bruke opp kreftene på reise- veien.

20

SOMNUS NR 2 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter