Somnus nr 2 2013

Tynset er vinneren blant de offentlige sykehusene med bare fire ukers ventetid på søvnutredning. Sykehuset ligger 15 minutters gange fra toget og har kompe- tent og hyggelig personale som har arbei- det med søvnregistrering i mange år. Det er all grunn til å bestille time der hvis du har mistanke om søvnsykdom og må vente lenge på utredning. Namsos er på en god annenplass med 6 uker. Verstingene Bodø og Drammen er verstingene med mer enn ett års ventetid: 69 uker i Drammen og 60 uker i Bodø. Men syke- husene i de store folkerike områdene rundt Oslo, bør virkelig drøfte kapasitets- problemene sine: AHus og Lovisenberg har begge ett års ventetid for utredning. Det samme har Fredrikstad og Molde . Forventet ventetid i tabellen uttrykker behandlingsstedenes skjønnsmessige vurdering av hvor lang tid de lavest prio- riterte pasientene maksimalt kommer til å vente på utredning, dagbehandling/- poliklinisk behandling eller innleggelse. Ventetiden oppgis i antall uker. Pasienter med samme diagnose kan få ulike vente- tider, avhengig av sykdommens alvorlig- hetsgrad og andre faktorer som er spesiel- le for den enkelte. Veiledende ventetider Ventetidene for den enkelte pasient blir fastsatt individuelt. Ventetidene som pre- senteres her er veiledende og skal være et grunnlag for å skille mellom sykehus og er ikke en garantert ventetid for hver pasient. Ventetidene oppdateres hver 4. uke. De regionale helseforetakene har det overordnede ansvar for oppdatering og kvalitetssikring av ventetidsdata for egne institusjoner. Denne ventelisten er hentet ut 20. mai 2013. TYNSET Reis til da vel! Tekst og foto: Marit Aschehoug

Ventelistene mai 2013:

Akershus Universitetssykehus Aleris Sykehus Oslo Aleris Sykehus Tromsø Aleris Sykehus Trondheim Førde Sentralsjukehus

52 uker

52 uker 26 uker

12 uker

3 uker 2 uker

2 uker

22 uker 40 uker 24 uker

40 uker

Haugesund Sjukehus

Haukeland Universitetssykehus

26 uker

Helgelandssykehuset HF, Mosjøen 12 uker Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen 22 uker Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo 52 uker

52 uker

Medi 3 Ålesund Molde Sjukehus

7 uker

52 uker

25 uker

Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 60 uker St. Olavs Hospital,Trondheim 30 uker Stavanger Universitetssjukehus 40 uker

26 uker

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Sykehuset Innlandet Kongsvinger Sykehuset Innlandet Lillehammer

16 uker 12 uker 12 uker 23 uker

Sykehuset Innlandet Gjøvik

23 uker

Sykehuset Innlandet HF, Elverum 36 uker Sykehuset Innlandet Tynset 4 uker

6 uker

Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos

21 uker

6 uker

12 uker 24 uker 32 uker

Sykehuset Telemark HF, Skien Sykehuset Østfold Fredrikstad Sørlandet sykehus HF Arendal 16 uker Sørlandet sykehus HF Kristiansand 21 uker 24 uker 52 uker

24 uker

21 uker

UNN HF, Harstad sykehus UNN HF, Narvik sykehus

20 uker

1 uke

26 uker

UNN HF, Tromsø 20 uker Vestre Viken HF, Drammen sykehus 69 uker

28 uker

Volda Sjukehus Ålesund Sjukehus

24 uker 40 uker

19

SOMNUS NR 2 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter