Somnus nr 2 2013

Doktor Harald Hrubos-Strøm fra Kirurgisk divisjon/Avdeling for Øre nese Hals på Ahus, bidro med smakebiter fra sitt doktorgradsarbeid om søvnapné. Han kommer også på Høsthelgen i september, her sammen med leder i Akershus, Inger Simensen.

5

SOMNUS NR 2 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter