Somnus nr 2 2013

FORSKNING

Doktorgrads- arbeid om søvnapné Å tte prosent av befolkningenmellom30 og 60 år har så alvorlig søvnapné at den bør behandles, det vil si at de har mer enn 15 pustestopp i timen.

nativ for mindre alvorlig apné. Søvnapné er en sykdom som ble oppdaget på 70-tallet og som utre- des med polygrafi eller polysomno- grafi. – Ett av de store problemene Polygraf er en innretning som måler flere fysiologiske responser som blodtrykk, puls og åndedrett mens en person sover. Sensorer som foretar målinger av blodtrykk, pustefrekvens samt blodgjennom- strømminger i fingertuppene blir fes- tet på testpersonen.  Polysomnografi, ofte forkortet til PSG, er en klinisk nevrofysiologisk metode for undersøkelse av søvn og forandringene som skjer under søvn. Gjennom elektroder som festes til hodet registreres kontinuerlig kroppsfunksjoner som hjerne (EEG) og øyebevegelser (EOG).  Muskeltonus, hjerterytmen (ECG eller EKG) og pustefunksjon registre- res også. Kilde: Wikipedia

er de mange med søvnapné som ikke er diagnostisert, sa Hrubos- Strøm. – Særlig gjelder det tynne kvinner. Mange tror det bare er overvektige menn som lider av søvnapné. Vi trenger øket påpasselighet hos sengepartnere som kan observere pustestans i løpet av natten. Det er også viktig å øke kunnskapsnivået hos fastleger, sa han, uten at det foreligger noen konkret plan for informasjonsarbeidet mot fastle- gene. Privat tilbud Hrubos-Strøm påpekte veksten i det private tilbudet av søvnutredning. – Det utredes og pasienten får CPAP og tilpasset maske. Men det skorter på kontrollen og oppfølging- en, sa han. – Man må inn til kontroll, lese av søvnmønsteret på maskinen, forvis- se seg om at pasienten mestrer maskinen og bruker den, og ikke bare har satt den i skapet, sa han.Mange interesserte fulgte opp med spørsmål fra salen etter fore- draget.

Tekst og foto: Marit Aschehoug

Tallene er hentet fra doktor Harald Hrubos-Strøm doktorgradsarbeid fra januar i år som ble presentert under forskningskvelden på Ahus forle- den. Under tittelen: Snorking og søvnap- né: - Hvem bør utredes , tok han for seg tallmaterialet. De som har de klassiske kjennetegnene på søvnap- né: snorking, overvekt, går på do ofte om natten, søvnighet på dagtid og høyt blodtrykk som ikke lar seg regulere med medisiner, de bør utre- des. Vektreduksjon Hrubos-Strøm anbefalte vektreduk- sjon som første steg fordi fettavlei- ringer bakerst i tungefestet og i svelget gjør luftpassasjen trangere. Men CPAP er og blir den mest effektive behandlingsmetoden, understreket han. Han var glad for at myndighetene nå også dekker bittskinne, som tidligere måtte beta- les privat og som kan være et alter-

Vi trenger øket påpasselighet hos senge- partnere som kan observere pustestans i løpet av natten. Doktor Harald Hrubos-Strøm

4

SOMNUS NR 2 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter