somnus nr 1_2019

Jan Magnus Fredheim, seksjonsleder ved ØNH på sykehuset i Vestfold tok for seg historien rundt behandling av søvnapné til stor glede for forsamlingen.

Colin Sullivan fra Australia, ferdig lege i 1970, hadde jobbet med å måle ånded- rettet hos hunder. Han ville forsøke å måle det samme hos mennesker med søvnapné. I juni 1980 fikk han fem pasienter som alle skulle opereres og lage hull i halsen for å få puste. En av dem nektet å la seg operere og gikk med på et eksperiment som skulle vare i to timer. Han skulle sove koblet til en støv-suger koblet på utblåsing. En dykkermaske ble brukt og en silikon- slange. Mannen sov hele natten og følte seg uthvilt for første gang på mange år. Dette forsøket ble ikke tatt seriøst, men det ble publisert i The Lancet i 1981. Sullivan samarbeidet etter hvert med en annen lege, Peter Farrel, og dette resul- terte i den første komersielle CPAP gjennom selskapet ResCare, senere ResMed. Det er ikke så lenge siden CPAP ble vanlig.

Det er mulig å kjøpe mye rart som ikke hjelper mot søvnapné.

13

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online