somnus nr 1_2019

En lang vei å gå

på en hånd antallet nevrologer som befatter seg med denne typen diagnoser. Kanskje er det mangel på inspirasjon under legestudiene? V i har avdekket at det ved de medisinske fakultetene i Norge kun undervises i søvn fattige to timer i løpet av hele legestudiet. World Sleep Organisation offentliggjorde i for- bindelse med søvndagen en undersøkelse blant 409 medisinske fakulteter i 12 land, at der blir søvn viet oppmerksomhet kun 2,5 timer i løpet av studiet.Er det da merkelig at søvnlidelser fortsatt har lavstatus? Vi setter pris på at almenle- gene benytter tilbud om kurs om søvnlidelser. Men fortsatt er det en lang vei å gå. Kun Universitetet i Bergen har eget professorat i søvn. Vi ønsker oss et professorat ved Universitetet i Oslo. Det kan stimulere til spesialisering, og ikke minst mer forskning. S øvnforeningen er representert i en rekke viktige fora hvor vi kan fremme våre med- lemmers sak, men vi er en liten, frivillig organi- sasjon. Derfor oppfordrer vi alle som har en søvndiagnose, er pårørende eller har i venne- kretsen noen som sliter med søvnen, om å støtte foreningen. Bli medlem eller tegn et støttemed- lemskap.Flere medlemmer betyr sterkere muskler! Pål Stensaas

A drenalinet pumper fortsatt i kroppen etter fire intense dager på tur med gode kolleger i Søvnforeningen. Hensikten var å informere om hvordan man kan oppnå bedre livskvalitet, selv med en søvndiagnose. Hvilke rettigheter har du og hva slags behandling eksisterer. De ulike diagnosene, årsak og virkning ble forbilledlig forklart. I Kristiansand, Stavanger og Bergen møtte vi mange med søvnapné, men også forbausende mange som har diagnosen narko- lepsi eller idiopatisk hypersomni. T il standen utenfor Stortinget, på den interna- sjonale søvndagen, kom det flere som trolig har søvnapné, men som trenger en dytt for å komme seg til fastlege og videre til søvnregistre- ring, Vi dytter så godt vi kan! Uten behandling risikerer man å dø av hjerte- og karsykdommer eller hjerneblødning. Selv om det er rundt et halvt års ventetid på sykehusene i byene vi besøkte, så er medlemmene stort sett fornøyde etter møtet med helsevesenet. De får hjelp. M indre beroligende er det å høre historiene til yngre mennesker som blir kasteball mellom ulike sykehusavdelinger, får elendig opp- følging på grunn av manglende ekspertise på hypersomnier. Hva er årsaken til det? Vi føler oss nokså hjelpeløse. Vi utfordrer pasientombudet til å engasjere seg. Hvem tar et ansvar for å rydde opp? I første rekke er det mangel på nevrologer som interesserer seg for søvn. I dag kan man telle

Meld deg inn i dag

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap: 350,- kr pr år Støttemedlem privat: 500,- kr eller mer pr år Støttemedlem bedrift: 1 500,- kr eller mer pr år

+ 55 kr for hvert familiemedlem.

41

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online