somnus nr 1_2019

Kortere ventetid enn det listene forteller

kjerke»ble selvfølgelig sunget, i en kirke hvor det var høyt under taket, bokstavelig talt! Diagnosen ble et vannskille Han er fortsatt prest, nå i Lom i Gudbrandsdalen, i Hamar Bispedømme. Men vannskillet i livet hans, altså at han fikk en søvn- diagnose, kom mens han var ansatt i Vålerenga kirke. Og han er tydelig på at det er snakk om et liv før og etter søvnutredningen. Nå er kroppens hans på parti med ham, og han kan bruke tid og krefter på «alt mulig rart» som han er opptatt av. Gelius er uredd og rett-på-sak, og har mye å fare med. Derfor er han en ettertraktet foredragsholder, som sta- dig reiser hit og dit. Han har også utgitt flere bøker. Gelius bor i presteboligen i Lom, og det er noen mil til hovedstaden. Og enda lengre er det til Sørlandet, og hans kjære Arendal, barndomsbyen hans. Ny livskvalitet Men nå går kjøreturene greit, fordi han får den dype, gode søvnen om natta, og føler seg uthvilt om morge- nen. Han behøver ikke lenger stoppe underveis for å hente seg inn igjen. En enorm forskjell fra årene da han våknet sløv og utmattet. – Behandlingen har kort og godt gitt meg en helt ny livskvalitet, uttaler han begeistret til Somnus, på sin trivelige skarre-dialekt fra Sørlandet. For nå skurrer ikke søvnen hans lenger!

Raskere for noen Mitic iler til med å fortelle at den første vurderingen fører til at noen kommer inn til søvnregistrering veldig raskt. – Hvis det er noe som haster, får de time mye fortere, kanskje i løpet av en uke eller to. Hvis noen har hatt hjerteinfarkt eller det er alvorlig sykdom inne i bildet, prøver vi å gjøre det på sparket. Hvis pasien- ten allerede er innlagt, ringer hjerteavdelingen eller lungeavde- lingen til oss, og så får vi utført søvnregistreringen mens pasienten ligger der. Det har det hendt at vi har gjort samme dag eller dagen Den andre gruppen som ofte kom- mer inn ekstra fort, er de som har BMI over 40 og er en del av et slankeprosjekt på sykehuset. – Spesielt for dem som det vurde- res å slankeoperere, prøver vi å få gjort en søvnregistrering før den operasjonen. Dermed har pasienten fått diagnose og behandling for obstruktiv søvnapné, hvis de har det, før operasjonen, sier Mitic. Pustestopp først Søvnseksjonen ser også på om det er pustestopp som er hovedproble- met eller om det er snorking eller generelle søvnproblemer. De som har problemer med pustestopp, behandles raskere enn de som er rene snorkere. – For CPAP-tilpasning er venteti- den fra noen uker til to måneder, forteller Svetislav Mitic. etter, forteller han. Før operasjon

I praksis må du bare vente noen uker, selv om vente- listen sier tre kvart år. Ahus står på listene med fristen i ventetidsoversikten heller enn den reelle ventetiden.

Tekst Georg Mathisen

– I realiteten er det ofte maksimalt to uker fra pasientene har vært hos fastlegen sin til de er vurdert hos oss. Så kommer den praktiske ven- tetiden, som kan bli halvannen måned, forteller Svetislav Mitic. Uker Seksjonslegen på søvnseksjonen på Ahus i Lørenskog forteller en litt annen historie enn den du finner på nettsidene. I skrivende stund fortel- ler Helsenorge.no om 40 ukers ventetid på søvnregistrering. – Vi opererer med to ting. Det ene er fristen som vi bruker for å til- fredsstille det som loven pålegger oss å gjøre, Vi vurderer den som retningslinje, og den er seks måne- der. Det andre er den praktiske ventetiden, forklarer Mitic. Han forteller om en saksgang der fastlegen vanligvis sender en hen- visning i løpet av en uke eller to, og så tar det normalt en ukes tid å vurdere den på søvnseksjonen. Derfra varierer den praktiske ven- tetiden litt – rundt jul, påske og sommerferie er den gjerne litt lengre. Men ofte blir den halv- annen måned.

20

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online