somnus nr 1_2019

Søvnige sjåfører er FARLIGE

Trailersjåfør Oddbjørn Johansen sovnet gang på gang bak rattet. Ofte var han på vei ut av veibanen, men fikk red- det seg inn igjen. – Jeg har hatt flaks at det ikke har skjedd en alvorlig ulykke, forteller Andebu-mannen til journalist Harald Haave i Tønsbergs Blad. – Jeg har kjørt tusenvis av kilometer, på sommer- og vinterføre, ofte med fulle lass på trailere og lastebiler. Ofte var jeg så trøtt at jeg måtte kjøre inn til siden. I 2002 ble Oddbjørn lagt inn på Tønsberg sykehus med et hjertein- farkt. Mens han lå til observasjon natten over, ble legene klar over at Oddbjørn hadde søvnapné. – Jeg hadde aldri hørt om det, fortel- ler Johansen til Tønsbergs Blad. – Jeg visste at jeg snorket og våknet om natta gispende etter luft, men skjønte aldri at det var noe som var alvorlig galt. Snorkeoperasjon Først fikk han snorkeoperasjon, men ifølge Oddbjørn var denne lite vel- lykket. Så fikk han CPAP og maske. – Etter en uke sov jeg med den hele natta. Og kunne våkne opp om mor- genen og føle meg helt uthvilt, sier Johansen. På landeveien nå tenker Oddbjørn ofte på kolleger som fort- satt er i transportbransjen.

Oppslaget i Tønsbergs Blad om trailersjåfør Oddbjørn Johansen som sovnet bak rattet, men hadde flaks.

– Mange av dem sliter med akkurat det samme som jeg gjorde tidligere. Noen av dem vet jeg er blitt under- søkt og har pustemaskin. Men hvor mange er det som kjører rundt like slitne som jeg var den gang jeg kjør- te fullastede trailere på opptil 18 meter, spør han.

Oddbjørn Johansen er glad myndig- hetene fokuserer på å øke sikker- heten til trailertrafikken langs norske veier. – Det er bra at de sjekker dekkdybde, kjettingbruk og kjøretøy- enes tekniske stand, men de må ikke glemme alle ulykkene som skyldes at folk sovner bak rattet, sier han.

 Sjåfører som sovner bak rattet er en av de vanligste årsakene til møte- og utforkjøringsulykker. Opptil 30 prosent av ulykkene antas å skyldes at sjåføren sovnet bak rattet.  Tall fra Statens vegvesen viser at i perioden 2005–2017 døde 294 mennesker i ulykker der tretthet har vært medvirkende faktor. Dette utgjør 13 prosent av alle dødsulykker på norske landeveier.  Statens vegvesen hadde i 2009 kampanjen «Stopp og sov». I de foregående fire årene døde henholdsvis 24, 32, 31 og 32 mennesker i trafikken grunnet tretthet.  I 2009 droppet dette til 15 døde. Året etter kampan- jen steg tallet til 27. I 2015, 2016 og 2017 var tallet henholdsvis 10, 10 og 14.

 Menn er de som oftest sovner bak rattet, ifølge en undersøkelse Statens vegvesen fikk gjort av Opinion i 2008.  – Tretthet er vurdert å ha vært en medvirkende faktor i 14 prosent av dødsulykkene i 2017. Dette viser at dette fortsatt er et aktuelt tema, og vi vil følge utviklingen over tid, men vi har ikke planlagt en egen kampanje på akkurat dette med det første. Det er et visst sammenfall mellom det å være trøtt og det å være oppmerksom bak rattet og vi håper at vårt arbeid med oppmerksomhetskampanjen også får trafi- kantene til å være bevisst på dette med tretthet i tra- fikken, opplyser Bjarte Skaugset i Vegdirektoratet til Tønsbergs Blad.

37

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online