somnus nr 1_2019

Demon- strant på deltid

z

Onsdag 13. mars ble de ansatte ved LHL-sykehuset på Gardermoen orientert om kommende lønnsfrys og omfattende kutt. Sykehuset må gjennomføre en økonomisk snuoperasjon og ligger an til å tape over en halv milliard kroner over tre år. Det skriver Dagens Næringsliv. Økonomiske tap vil tære på LHL’s egenkapital som ble halvert etter underskudd i 2018. LHL er en medlemsbasert helseorganisasjon som har 550 ansatte på klinikker og syke- hus og 250 lokallag med frivillige landet rundt. Selve drif- ten i LHL gikk med et underskudd på ca 200 millioner før skatt i 2018, skriver avisen. Generalsekretær Frode Jahren sier til avisen at LHL-syke- huset på Gardermoen behandlet 15.000 pasienter i 2018, men har kapasitet til det dobbelte. Krisen er større nå I 2013 vedtok landsmøtet i LHL å bygge sykehuset som kostet over en milliard kroner. Sykehuset tilbyr utredning og behandling innen hjerte, lunge, kirurgi og søvn og en rekke andre behandlinger. Det er i praksis ingen ventetid ved sykehuset. De har blant annet en omfattende avtale med det offentlige om søvnutredning for søvnapné. – Denne gangen er krisen større enn noen gang. I en intern epost varsler hovedverneombud Einar Cyvin i Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke at alle sparetiltak må til om konkurs skal unngås, det skriver Dagens Næringsliv. I juni 2018 ble det foretatt nedbemanning av staben på sykehuset. Totalt 36 ble oppsagt hvorav 26 syke- pleiere. Årsaken til at virksomheten ved LHLs hjertesenter reduseres er lavere etterspørsel. Kirurgene opererte tidligere opp mot 1.400 pasi- enter årlig på Feiring. Nå er antallet operasjoner redusert til rundt 200 i året. I 2013 vedtok landsmøtet i LHL å bygge sykehuset ved Gardermoen. Det kostet over en milliard kroner. LHL-sykehuset strever

Det er trivelig å reise rundt i Norge og ha møter med folk som vil vite

e

mer om søvn. På siste turne i Kristiansand, Stavanger og Bergen konsentrerte vi oss om hypersomnier og søvnapné. De som hadde hypersomni sugde seg fast i Per Egil Hesla og Knut Bronder. Ære være dem for det! Kunnskap er lett å bære, selv på flyet. Det er annerledes for oss med søvnapné. Den ene kofferten veide 27 kilo. Vi hadde med to rollups også. Både de og den tunge kofferten måtte sendes som spesialbagasje. Da vi skulle med morgenfly fra Stavanger til Bergen, var det køer overalt og vi måtte «løpe» fra skranke til skranke. Det er jo selvbetjent innsjekking av bagasje, men selvbetjeningen nektet å ta imot kofferten og rollupsene. Vi rakk det med hårfin margin, men vi er for gamle til å løpe for å rekke fly. På den annen side – kofferten inneholder fire CPAP-maskiner, et utall masker i alle fasonger og størrelser, et dukkehode – fru Pettersen – som tar mye plass. I tillegg har vi med brosjyrer, rund- skriv, ZZnork-boken om hypersomni, sukkertøy, reflekser, handlemynter, caps og annet til med- lemmene. Så vi bærer gjerne budskapet frem. For når vi åpner kofferten og legger ut maskiner og masker og tilbehør, så strømmer de interes- serte til. Det prøves masker og diskuteres slanger og fuktevannsinnstillinger. Og hva er et rampe- trykk? Hvordan unngå å få luftlekkasje opp i øynene? Hva med stroppemerker på kinnet hver morgen? Det er bare å øse av erfaringer fra mange års bruk. Vi delte ut den nye brosjyren vår som gir svar på alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Den gikk unna. Og gi dem de beste rådene: Aldri CPAP i kofferten, ta med gaffatape på reise og CPAP på sykehus. Da er mye gjort. Men neste gang tar vi to kofferter. Rollupsene lot vi rolig bli igjen i Bergen. Vi skal stasjonere slike rollups rundt i landet så vi slipper å lete etter spesialbagasjeskranken hver gang vi skal ut til medlemmene. I Bergen har vi nå tre.

– Det er ikke lenger like stor etterspørsel etter åpen hjerteki-

rurgi, sier Pål Jeroen Husby, klinikksjef ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Marit Aschehoug

39

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online