Sarkomen 3/2021

/ En intervensjonsstudie med unge kreftoverlevere

Ny studie viser at det mentale treningsprogrammet Lightning Process kan hjelpe unge kreftoverlevere til redusert fatigue og forbedret livskvalitet.

Tretthet hos kreftoverlevere har ifølge forskning blitt underrapportert,

underdiagnostisert, og underbehandlet. Selv om tretthet vanligvis bedres i de første årene etter avsluttet behandling fortsetter 25–30 % av pasientene å oppleve tretthet som kan vedvare i opptil 5 år eller enda lenger. Tretthet har en negativ innvirkning på arbeid, studier, familie, sosialt liv og fritidsaktiviteter, og det fører til betydelig svekkelser i generell

livskvalitet. Det finnes ingen effektiv behandling for fatigue, men kognitiv adferdsterapi gir noe forbedring, men relativt liten effekt.

Overlevende etter kreft blant ungdom og unge voksne (AYA - adolescent and young adult) er mellom 15 og 39 år da de får sin kreftdiagnose. AYA er kjent for å oppleve flere utfordringer etter å ha gjennomgått kreftbehandling, og de krever alderstilpasset og fleksibel omsorgsrelatert utdanning og støtte for å hjelpe dem med å mestre langsiktig overlevelse. Lightning Process (LP) er et tre-dagers pedagogisk opplæringsprogram og kognitivt treningsprogram med påfølgende seks måneders oppfølging bestående av elementer fra kognitiv atferdsterapi, nevrolingvistisk programmering og stressteori (se faktaboks). Denne studien er den første som utforsker bruk av LP treningsprogram hos AYA kreftoverlevere, hvor 11 ungdommer og unge voksne behandlet for sarkom eller Hodgkin lymfom deltar og fullfører.

 Lena Fauske, forsker ved Kreftkl inikken OUS.  Per Marius Didriksen

EN INTERVENSJONSSTUDIE AV PASIENTER TIDLIGERE BEHANDLET FOR SARKOM OG LYMFOM PÅ RADIUMHOSPITALET. Kronisk tretthet, eller fatigue (varighet seks måneder eller mer) er en av de vanligste utfordringene kreftoverlevere står overfor etter endt behandling. Tretthet er definert som en plagsom, vedvarende, subjektiv følelse av fysisk, emosjonell og/eller kognitiv tretthet eller utmattelse relatert til kreft eller kreftbehandling og ikke proporsjonal med nylig aktivitet.

Artikkelen fortsetter på side 22

20

Sarkomen #3-2021

Made with FlippingBook Online newsletter maker