Sarkomen 3/2021

Julegaven som støtter

Gjennom å gi et bidrag til Sarkomer gjør du det mulig å fortsette arbeidet med å støtte barn, unge og voksne som rammes av sarkom. Sarkomer har som mål å gjøre informasjon om en sjelden kreftdiagnose tilgjengelig, bidra til bevissthet og kunnskap om sarkom, og være et forum og en møteplass for sarkomrammede. Dersom du ønsker å gi en eller flere av årets julegaver til Sarkomer ber vi deg benytte kontonummer, Vipps, eller gjennom å gi et bidrag til Sarkomer sin julegaveinnsamling på Facebook. Kontonummer: 1503 68 21113 Vipps nr.: 24577 Vi setter stor pris på alle bidrag som gis, og for å takke deg og dem du gir på vegne av har vi laget et gavebrev og til-og-fra lapper du kan printe ut via våre hjemmesider sarkomer.no . Der finner du også alternative måter å støtte foreningens arbeid.

sarkomer.no

@sarkomer

Made with FlippingBook Online newsletter maker