Sarkomen 3/2021

HAR DU LYST TIL Å BLI BRUKERMEDVIRKER FOR VÅR FORENING?

Ta kontakt med oss i Sarkomer Vest eller i Sarkomer sentralt.

Sarkomer Vest: vest@sarkomer.no Sarkomer: info@sarkomer.no

Det skjer i region vest:

 GUNNSTEIN GRØNENG

CCBIO (Center for Cancer Biomakers) på Haukeland Universitetssjukehus og Neuro-SysMed ved Universitetet i Bergen inviterte i høst SARKOMER VEST til å delta på et 3 dagers kurs i Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning, også kalt “forskerskolen”.

SARKOMER VEST ble stiftet 21.02.2017 og er det første lokallaget til Sarkomer. Vårt mål er å være en interesseforening og møteplass på Vestlandet for mennesker som har eller har hatt sarkom og deres pårørende og nærstående.

24

Sarkomen #3-2021

Made with FlippingBook Online newsletter maker