Sarkomen 3/2021

 GUNNSTEIN GRØNENG OG THORLEIF BERTHELSEN

Medlemssamling i Sarkomer Vest

Sarkomer Vest inviterte til medlemssamling den 12. oktober 2021 med Fysioterapeut Cathrine Schimmer Hoff fra Søreide Fysioterapi for å snakke om:

1. Hvilke behov har kreft/sarkomrammede for fysioterapi - hvilken nytte har fysioterapi i rehabiliteringen? 2. Hvorfor kan lymfedrenasje bli nødvendig for kreft/sarkomrammede

26

Sarkomen #3-2021

Made with FlippingBook Online newsletter maker