Somnus nr. 1 2021

S eksjonsoverlege Sverre Lehman ved Haukeland universitets-sjukehus sier at luft i magen ikke rapporteres somnoe stort problemgenerelt hos deres pasienter,men at enkelte CPAP-brukere svelger en del luft fra CPAPog kan plagesmed luftavgang begge veier.

og raper CPAP-brukere mer? Promper

milliliter tarmgass i løpet av et døgn, og hos de fleste er dette fordelt på mellom rundt ti og tjue utslipp. Hausken skiller mellom de stille geriljaprompene, som ofte kan dunste ganske mye, og de bråkete prom- pene, som er mer eksplosive, men som ikke nødvendigvis lukter så ille.

opp, og det blir for mye av den, så øker det volumet og stresser tarm- veggen, og vi får smerter og ubehag. Det er volumet som fører til smerte. Få det ut, pleier Hausken å si. Normalt å rape hele dagen Det er helt normalt å rape 20-25 ganger om dagen. Dette er en refleks vi har som fører til utluftning fra magen. Det finnes ingen pre-

Marit Ascehoug Tekst

CPAP-maskinen presser til en viss grad luft ned i mage og tarm. Overlege Lehmann anbefaler å even- tuelt justere ned max-trykkene avgitt fra CPAP-maskinen hvis dette er et

plagsomt problem. Hva er promp?

sis definisjon av hva som er mye raping, men hvis du opplever at du raper mer enn før, og /eller

Promp er rett og slett tarmgass. Den kommer enten ovenfra, gjennom luf- ten du svelger eller på grunn av bak- terier i tykktarmen. Hver gang du svelger, svelger du ti milliliter luft. Dersom du tygger tyggegummi, svelger du masse luft hele tiden. Og buktalere prater faktisk ved å svelge luft. Hvis ikke luften rapes opp, går den ned gjennom hele tarmsystemet, som er 6–7 meter langt, sier Trygve Hausken, overlege og professor ved Gastroenheten, Klinisk institutt 1 på Universitetet i Bergen til forskning.no. Vi promper 10-20 ganger om dagen Tarmgass består hovedsakelig av nitrogen, karbondioksid og hydrogen. I tillegg er det små mengder av svo- vel, som er med på å danne den vonde lukten. – Normalt slipper vi ut rundt 200

at rapingen plager deg, kan det være fornuftig å prøve å gjøre noe med det, skriver Norsk

Helseinformatikk. Noen opplever at rapingen blir verre når de er stresset. Psykologiske faktorer og atferd spiller en viktig rolle. Forskere har sett at

de som plages med mye raping, raper mindre når de ikke vet at de blir observert. Symptomene tiltar når de vet at de blir observert. Raping kan være høylydt og forstyr- rende i sosiale sammenhenger.

Få det ut! – Alle får luft i magen av for eksem- pel rå løk, erter og fårikål. Disse mat- varene inneholder tungt fordøyelige karbohydrater, som er populære blant bakteriene. Dersom gassen hoper seg

10

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software