Somnus nr. 1 2021

Verdens søvndag ble markert

Sunnere søvn hos voksne

I tillegg til kliniske søvnproblemer, kan dårlige søvnvaner føre til dårlig søvn hos voksne. For å forbedre den gene- relle søvnen og velvære har World Sleep Society laget tips for sunnere søvn hos voksne: 1. Etablere en fast leggetid og fast tid å stå opp. 2. Hvis du pleier å ta en middagslur, bør den ikke være lenger enn 45 minutter. 3. Unngå overdreven inntak av alkohol fire timer før sengetid, og ikke røyk. 4. Unngå koffein seks timer før senge- tid. Det gjelder kaffe, te, energidrikk og sjokolade. 5. Unngå tung, krydret eller sukkerhol- dig mat fire timer før sengetid. En lett matbit før sengetid er aksep- tabelt. 6. Tren regelmessig, men ikke rett før sengetid. 7. Bruk behagelig, innbydende senget- øy. 8. Finn en behagelig temperatur på soverommet og hold rommet godt ventilert. 9. Unngå forstyrrende støy og lys og skjermbruk. 10. Sengen skal brukes til søvn og sex. Unngå å arbeide i sengen.

Norsk markering Hvert år i mange år har

19. mars var det den internasjonale søvndagen. Den markeres over hele verden. World Slep Society organi- serer aktiviteter og målet er å er å fremme god søvnhelse over hele verden. Verdens søvndag arrangeres fredagen før vårjevndøgn hvert år. Årets søvndag var den 14. i rekken og hadde slagordet «Regular Sleep, Healthy Future». Neste år blir det fredag 18. mars 2022. Organisasjonen som er grunnlagt av World Association of Sleep Medicine (WASM) og World Sleep Federation (WSF) arbeider for å spre kunnskap om søvn, døgnrytme, søvnhelse og søvnforstyrrelser over hele verden, spesielt i de deler av verden der kunnskap om søvn ikke er god nok.

Søvnforeningen hatt stand foran Stortinget denne dagen og kombi- nert informasjonsvirksomheten med å levere brev og petisjoner til helse- politikere. I fjor ble Søvndagen avlyst i Norge på grunn av pandemien. I år har Søvnforeningen markert dagen med to spennende YouTube-videoer – en om søvnapné og en om insomni – ta deg en pause og se hva som skjer av nyheter for begge diagnosene. NevSom promoterte sin podcast om å leve med narkolepsi og med en artikkel om å falle utenfor.

Podcast om narkolepsi

«Om å falle utenfor»

I 2019 stod søvnforeningens som vanlig foran Stortinget og demonstrerte maskiner og masker og informerte om søvndiagnoser. Fra venstre: Marie Helgeland, Torun Figenschou, Ellen Marie Arefjord, Pål Stensaas og Marit Aschehoug.

9

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software