Somnus nr. 1 2021

Ofte stilte spørsmål om søvnapné Noen spørsmål går igjen og igjen fra nye søvnapnépasien-

bruker luftfukter på utstyret, sier han. – Tørre slimhinner og skorpedan- nelser i nesen – skyldes det også CPAP? – Tørr luft under trykk fra CPAP kan gi disse plagene. Da er luftfukter behandlingen. – Gir sentralapneer samme symp- tomer som ubehandlet obstruktiv søvnapné? – Sentral søvnapné kan opptre uten kjent årsak men også som følge av hjertesykdom eller sykdom i sentral- nervesystemet. Har pasienten hjerte- eller nervesykdom vil symptombildet ofte være påvirket også av disse til- standene. Ved hjertesvikt er slapp- het/kraftløshet og tungpust ved anstrengelse, og åndenød når man ligger flatt, vanlig. For øvrig er det

stor grad av likhet mellom sympto- mer ved obstruktiv og sentral apné: Oppvåkninger med tung pust, brysts- merte om natten, insomni, hypersom- ni (dagtidstretthet), konsentrasjons- vansker, morgenhodepine. – Gir «grunn pust» samme symp- tomer som ubehandlet obstruktiv søvnapné? – Hvis du med «grunn pust» mener hypoventilasjon/ for svak pusting, er svaret stort sett ja (forstyrret søvn og nedsatt dagtids-fungering), men: Hypoventilasjon skyldes nokså mange forskjellige medisinske til- stander (for eksempel. sykelig over- vekt, KOLS, nevromuskulær syk- dom, medikamenter mm.) med sine typiske symptomer.

ter. Det kan være greit å få svarene. Seksjonsoverlege Sverre Lehmann ved Haukeland universitetssjuke- hus svarer. – Noen klager over heshet og sår hals. Kan det ha noen sammen- heng med bruk av CPAP? – Mange er tørre og såre i munn og hals før de begynner med CPAP på grunn av snorking med vibrerende løsvev i svelget, forteller Lehmann. - Munnpusting gir tørrhet fordi luften som trekkes inn ikke varmes opp og fuktes av neseslimhinnen på vei ned. CPAP-behandling kan også gi heshet og sår hals, mest hos de som ikke

Gode råd: Siden CPAP-bruken kan føre til mye luft i maven og derfor raping, kan det være lurt å se på andre faktorer som også bidrar til mye raping. Det handler om mengden luft du svelger.

H-resept i stedet for blå resept Fra 1. februar overtar de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansi- eringsansvaret for seks legemidler brukt i forbindelse med multippel sklerose (MS), narkolepsi, immunsvikt og sjeldne tilstander. Pasienter med gyldig blåresept fra før 1. februar kan benytte den så lenge resepten gjelder. Helsedirektoratets beslutning om hvilke legemidler som overføres er gjort på bakgrunn av en offentlig høring. Endring av finansieringsansvar innebærer at budsjettmidler overføres fra folke- trygden til RHF-enes rammebevilgning for 2021 og at finansieringsan- svar for all bruk av legemidlene overføres. Fra 1. februar 2021 vil det ikke lenger bli innvilget stønad over folketrygden til disse legemidlene, verken i blåresept- eller bidragsordningen. Krav til resepten Alle resepter utstedt fra og med 1. februar 2021 på overførte legemid- ler må: være merket som h-resept inneholde en refusjonskode (basert på ICD-10 diagnosekode- verket) være forskrevet av sykehuslege eller avtalespesialist med rett til å forskrive h-reseptlegemidler. Dette innebærer at allmenn- praktiserende leger ikke lenger kan forskrive h-reseptlegemidler Pasienter med gyldig blåresept fra før 1. februar 2021, kan hente ut legemidlet på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode uavhengig av om forskriver har rett til å forskrive h-reseptlegemidler. De som har fått stønad over folketrygdens bidragsordning, må selv kontakte for- skrivende lege om videre behandling. I første omgang vil gjeldende praksis for forskriving av de overførte legemidlene videreføres. RHF-ene vil gjøre en vurdering av de aktuelle legemidlene, og sørge for å informere om eventuelle endringer i for- skrivningspraksis.

 Ikke røyk Ikke spis tyggegummi

 Sjekk tannprotesene (gebiss). Hvis disse ikke sitter godt, kan dette føre til at du svelger mer luft. Unngå drikke med kullsyre. Ikke snakk med mat i munnen. Tygg maten rolig og godt. Ikke spis når du er nervøs eller engste- lig. Ikke skyll ned mat med drikke. Ikke legg deg ned like etter et måltid. Gå heller en liten tur, det hjelper på fordøyelsen. Drikk små slurker fra glass. Ikke drikk fra sugerør, boks, eller flasker. Ikke sug på kjærlighet på pinne eller annet hardt godteri. Spis mindre mat med luft i - som pis- ket krem, mousse og suffle. Vær forsiktig med mat som gir luft i magen, som for eksempel erter, linser, brokkoli, løk og sjokolade.

11

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software