Somnus nr. 1 2021

PANDREMIX

Føler seg lurt Vaksinerte barn i 2009: F ørst nå innrømmermyndighetene at de vaksinerte tusenvis av barnmot svineinfluensa i 2009, uten at vaksinen var testet på barn. – Våre barn ble brukt somtestpersoner uten vår vitende og vilje, sierTove AnitaMortensen Jensen i Bodø.

Aina J. Rønning Tekst og foto

Tove er mor til Jens, som er en av dem som fikk erstatning fra staten fordi han fikk narkolepsi etter å ha tatt vaksinen mot svineinfluensa. I 2009 og 2010, altså forrige gang man massevaksinerte mot en farlig virus- sykdom, ble det ikke opplyst at vaksinen ikke var testet på barn. – Da jeg leste det ble jeg faktisk så lei meg at jeg holdt på å begynne å grine. Ingen foreldre ville satt denne vaksi- nen på sine barn dersom de viste at vaksinen ikke var prøvd ut på barn, sier Jensen. Minst 56 ble alvorlig syke En studie fra 2017 viser at vaksinerte hadde fem ganger høyere risiko for å få narkolepsi enn uvaksinerte etter tre års oppfølging. Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet kommenterte den gang svineinfluens- avaksinasjonen på et kurs for journa- lister, der hun sa at Folkehelse- instituttet ville hatt en annen åpenhet knyttet til usikkerhet og uenighet om vaksinen, enn det de hadde i 2009 og 2010. Først med en bred avisdekning av bivirkningene av svineinfluensav- aksinen i forbindelse med koronavak-

– Ingen foreldre ville satt denne vaksinen på sine barn dersom de viste at vak- sinen ikke var prøvd ut på barn, sier Tove Jensen.

Covid-19? – Mannen min snakker om det, men ikke jeg og ikke Jens. Han har en såpass alvorlig sykdom at vi ikke tar sjansen, sier Jensen. Barn skal ikke vaksineres I følge Helsenorge.no anbefales det ikke at barn under 18 år vaksinerer seg i første omgang. De vaksinekandi- datene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år, opply- ses det. Dessuten er det svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. «Når vi har mer kunnskap om vaksi- nene kan det bli aktuelt med individu-

sinen, er det blitt allmenn kjent at svi- neinfluensavaksinen ikke ble testet på barn. – Jeg satt og leste kommentarene under Dagblad-artikkelen om Jens, og lurte på om det var egoistisk av meg å tenke at ungene våre var blitt brukt som testpersoner. Vi ville ikke frivillig ha gått med på det, sier Jensen. – Hva vil du si til foreldre som blir bedt om å la sine barn bli brukt som testpersoner for en ny vaksine? – Ikke gjør det! Barn kan ikke velge selv, og skal ikke brukes som testper- soner! – Vil dere vaksinere dere mot

12

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software