Somnus nr. 1 2021

KORONA

SØVN hjelper koronavaksinen S over du godt i dagene før og etter koronavaksinen, så er det mer sannsynlig at den virker somden skal. God søvn kan også beskyttemot selve koronaviruset.

nå, er at effekten av vaksinen kan være avhengig av hvordan du sover i dagene før og etter vaksinering. – Du bør prioritere å sove godt før og etter. Det er lett å si, og de som sliter med å sove, blir bare enda mer stres- set av å høre sånt. Men de som ikke prioriterer å sove – de som ikke har søvnproblemer, men som lar være å sove nok – de bør prioritere søvnen rundt vaksinasjonen, fastslår han. Det bygger han på data fra vaksiner mot influensa og mot hepatitt. Der har det vist seg at de som sover lite eller ingenting, opplever at vaksinen ikke er like effektiv. – Det er nok en ting som bare understreker at det å sove, er viktig, ifølge Bjorvatn. Søvn som bivirkning Han kan ikke si noe om hvor grensen går og hvor mye kortere søvnen må være før det gir utslag. Men jo større forskjell mellom søvnbehovet og det du faktisk sover, jo større er risikoen. Søvn kan også være en bivirkning av vaksinen. Det er logisk: En vaksine kopierer deler av den samme effekten som den sykdommen du vaksineres mot. Hvis du får influensa eller en annen infeksjon, så reagerer kroppen med å gjøre deg trøtt og sliten slik at du sover lenge. Vaksinen gir mye

mildere symptomer enn sykdommen, men du kan bli litt syk på samme måte som av en infeksjon og dermed sove mer. Risiko ved søvnapné – Vi har også fått høre at noen som har fått covid-19, rapporterer at de sover dårligere og mindre. Det er jo naturlig at hoste, feber og smerter gir dårligere og mindre søvn. Selv om de fleste sover mer ved infeksjoner, så sover de ikke bedre. Ikke når de hos- ter annethvert sekund. Det blir litt som søvnapné, når du hele tiden har problemer med pusten, sier Bjorvatn. Internasjonale studier peker på at søvnapné kan gi økt risiko for koro- na, men pasienter med søvnapné står ikke på listen over risikogrupper. – Den listen justeres hele tiden. Faren er sannsynligvis størst for dem som har udiagnostisert søvnapné eller ubehandlet søvnapné, understreker Bjørn Bjorvatn.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Forskernes verden er full av studier om covid-19 og søvn. Men hvis du skal finne ut hvorfor bedre søvn kan hjelpe deg både å unngå å bli syk og å få effekt av vaksinen, så må du se på mer generell forskning: – Det er noen studier som ganske overbevisende viser at søvn og immunforsvar påvirker hverandre. Det er kanskje ikke så ulogisk, mener Bjørn Bjorvatn – professor ved Universitetet i Bergen og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer. – Det å sove lite og dårlig øker risikoen for at du er mot- tagelig for bakterier og virus, at du blir syk og at forløpet er mer alvor- lig. Dermed er det naturlig å tenke seg at det samme gjelder for covid-19. – Det er spennende, og det er gjort stu- dier som ikke er publisert ennå. Men vi ser sammenheng mellom søvn og infeksjoner: De som sover lite og dårlig, har høyere risiko enn de som sover godt, konstaterer Bjorvatn. Sov før vaksinen! Det andre som er spennende akkurat

18

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software