Somnus nr. 1 2021

De som har søvnapné, men ikke har fått behandling for den, løper antageligvis større risiko for å bli alvorlig syke av koronaviruset, ifølge Bjørn Bjorvatn. (Arkivfoto)

Frykter ikke narkolepsi fra covid-vaksine

Selv om de inneholder noen av de samme stoffene som Pandemrix, er det lite sannsynlig at covid-vaksinene fører til at noen får narkolepsi som bivirkning. Det er Emmanuel Mignot, som leder søvnsenteret på Stanford-universitetet og ses på som en av verdens fremste eksperter på narkolepsi, som beroliger. Han har skrevet innlegg i Journal of Clinical Sleep Medicine sam- men med barnelege og vaksinespesialist Steve Black. – Siden koronavaksinene også rulles ut raskt, har risiko- en for at noe lignende kunne skje, blitt tatt opp, peker Mignot og Black på. Det samme stoffet som var der for å forsterke virkestoffet i Pandemrix kan bli brukt i koronavaksinene. Men andre vaksiner med samme stoff har ikke økt narkolepsifaren, og det er lite sannsynlig at det er derfra bivirkningen kommer, ifølge forskerne. Legevitenskapen har lært litt av svineinfluensavaksine- ringen. Blant annet at denne influensatypen og infeksjo- ner i de øvre luftveiene kan utløse narkolepsi. Dessuten viste det seg at legene ikke var i stand til å behandle narkolepsien godt nok, og byråkrati gjorde det vanskelig for pasientene å få den beste behandlingen. – Dette kan ha vært den største feilen av alle, siden rask behandling har en enorm effekt på barnas langsiktige prognose, skriver Mignot og Black.

Emmanuel Mignot ser på det som lite sannsynlig at covid-vaksinene fører til narkolepsi.

19

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software