Somnus nr. 1 2021

Mye er satt på vent

Ventelister polygrafi for søvnapné:

Ventelister tilpasning CPAP:

Følgende sykehus har ikke oppda- tert tallene sine Mosjøen sykehus Kristiansund sjukehus Levanger sykehus St. Olavs hospital Stavanger sykehus Elverum sykehus Skien sykehus Ventelister polysomnografi for hypersomnier: Følgende sykehus oppgir å ha over 30 ukers ventetid Akershus Universitetssykehus Haukeland sykehus Følgende har oppgitt mellom 10 og 30 ukers ventetid Molde Sjukehus Lovisenberg diakonale sykehus Ullevål sykehus Kristiansand sykehus Tromsø sykehus Følgende har oppgitt under 10 ukers ventetid: EEG laboratoriet Oslo Følgende sykehus har ikke oppda- tert tallene sine Mosjøen sykehus St. Olavs hospital Lillehammer sykehus

Følgende sykehus oppgir å ha over 30 ukers ventetid Førde sentralsjukehus Lovisenberg diakonale sykehus

Følgende sykehus oppgir å ha over 30 ukers ventetid for utredning for søvnapné, polygrafi: Akershus Universitetssykehus Førde Sentralsjukehus Molde sjukehus Kirkenes Somatikk Lovisenberg Diakonale sykehus Tønsberg sykehus Gjøvik Moss Harstad Følgende har oppgitt mellom 10 og 30 ukers ventetid Haukeland sykehus Tromsø sykehus Kongsberg sykehus

Tønsberg sykehus Drammen sykehus Kongsberg sykehus

Følgende har oppgitt mellom 10 og 30 ukers ventetid Tromsø sykehus Narvik sykehus Harstad sykehus Kristiansand sykehus Arendal sykehus Gjøvik sykehus Namsos sykehus Haukeland sykehus Akershus Universitetssykehus Haugesund sykehus Følgende har oppgitt under 10 ukers ventetid: Kongsvinger sykehus Aleris Trondheim Diakonhjemmet sykehus Molde sjukehus Kirkenes somatikk

Tynset sykehus Arendal sykehus Flekkefjord sykehus Odda Sjukehus

Følgende har oppgitt under 10 ukers ventetid: Drammen sykehus Ålesund sjukehus Namsos sykehus LHL-sykehuset Gardermoen Bodø sykehus Kongsvinger sykehus Aleris Oslo Aleris Trondheim Diakonhjemmet sykehus

Tynset sykehus Moss sykehus

Følgende sykehus har ikke oppda- tert tallene sine Stavanger, Skien, Elverum, Mosjøen, Levanger, Ål og St. Olav hospital

25

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software