Somnus nr. 1 2021

Forbedret søvnregistreringen D a sykepleier Eva Therese Iversen tok over ansvaret for søvnregistre- ringen ved Kongsberg sykehus fikk hun en lys ide. Fåmåneder senere kan hun se at kvaliteten på søvnregistreringen er blitt bedre.

med film

flere enn tidligere fått det til. Jeg kan se på registreringen at flere har fått det til, sier hun. Sentralnervesystemet På Kongsberg sykehus kalles hun sentralnervesystemet for søvnavde- lingen. Hun ringer pasienter og tilret- telegger for prosessen. Hun legger merke til hvor de er fra og hvor gamle de er. Bor de langt unna, kan det lette situasjonen å få en time sent på dagen. Å se video som forklarer hvordan de skal bruke utstyret, gjør at de slipper å ta turen inn på syke- huset. Utstyret hentes bare ved hovedinngangen. Bare et par pasien- ter har spurt om å få en timeavtale for å bli veiledet i bruken. Det fikk de naturligvis.

– Tilpasningen i hele behandlingslø- pet er viktig. Det har mye å si hvor- dan vi legger til rette for pasientene, og at vi gjør det enklest og tryggest

Aina J. Rønning Tekst

I 18 år har hun vært sykepleier ved Kongsberg sykehus, de første årene på sengepostene og siden 2008 på poliklinikken. Med to barn i tenårene valgte hun en mer administrativ jobb – og nå har hun ansvaret for søvnre- gistreringen. Det tok ikke lang tid før hun konkluderte med at dette kunne hun effektivisere. Veiledningsfilm – Vi hadde jo stor pågang på CPAP- poliklinikken, og jeg så en mulighet for å frigjøre flere sykepleiere til dette viktige arbeidet. Søvnregistreringen kunne gjøres enklere med færre timeavtaler. Jeg merket jo selv hvordan jeg gjentok meg selv for hver ny pasient, sier hun. – Hva var løsningen? – Jeg fikk hjelp av kommunikasjons- avdelingen, og sammen filmet vi rett og slett hele veiledningen for hvor- dan pasientene skulle ta søvnregistre- ringen hjemme. Filmen ble lagt ut på sidene våre og på YouTube, så kan pasientene gå gjennom den i fred og ro før de skal feste utstyret. Mange sier at de har sett filmen mange ganger, andre ser den sammen med barna sine eller ektefelle. Dermed har

mulig for dem, sier hun. Viktig henvisning

Alle pasientene kommer inn til søvn- registrering i Kongsberg innen fristen som er 26 uker, men en del ringer og ber om henvisning til private klinik- ker. Eva Therese Iversen minner om at man selv bør passe på at fastlegen har sendt en god henvisning. – Det er jo fastlegens ansvar å sende inn en god henvisning, og det er jo fastlegen som kjenner pasientene sine. Fastlegen får en kopi av vente- brevet, og dersom han eller hun mener det tar uforsvarlig lang tid, må han ta kon-

takt med oss. Dersom hen- vendelsen fra fastlegen er på to linjer, er det van- skelig for oss å vurdere alvorlighets- graden, sier hun. – Merker dere færre henven- delser nå

Her kan du se filmen

26

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software