Somnus nr. 1 2021

Skulle jeg få det til, så måtte jeg vel gjøre det selv, sier Eva Therese Iversen som både har effektivisert og forenklet søvnregistreringen ved Kongsberg sykehus.

under Covid-19? – Ja, det er ytterst få pasienter som ringer til meg. De er nok redde for å bry oss unødvendig. Mange vil bruke videoen Videoen som forklarer hvordan man skal gjennomføre søvnregistreringen er blitt populær også av andre i hel- sevesenet. Drammen sykehus tok den i bruk nå i starten av januar, og noen private klinikker har bedt om å få bruke den. – Jeg laget jo videoen for å få frigjø- re ressurser på CPAP poliklinikken, men nå i koronaepidemien er den gull verdt. Pasientene slipper å komme inn på sykehuset og utsette seg for smitte. Jeg er overrasket over hvor mange som faktisk klarer det selv. Vi merker stor forskjell på registreringen, nesegrima faller ikke ut like ofte som før, og det samme

gjelder oksygenmåleren, sier hun. – Belønningen i andre enden er jo også stor – bedre søvnkvalitet. – Ja, det er interessant hva søvn gjør med livskvaliteten. Jeg hadde en kvinnelig pasient som hadde gått gjennom kreftbehandling for ti år siden. I ti år hadde hun gått rundt og vært trøtt og slapp. Hun trodde det var relatert til kreften, og tok ikke en søvnregistrering før det var gått 10 år. Da hun fikk diagnostisert søvnap- ne gråt hun av de ti årene med akti- viteter og tid til barnebarna som hun hadde gått glipp av. Bekymret for rekrutteringen Det var tilfeldigheter som førte henne inn i sykepleieryrket. Hun begynte egentlig på sivilingeniørstu- diet, men fant fort ut at dette ikke var yrket for henne. Etter å ha jobbet litt

tenkte hun at det ikke ville skade å starte på sykepleier i stedet for. Det ble full klaff. – Yrket er variert, utfordrende og man må hele tiden være oppdatert. Jeg liker å være i et yrke som beve- ger seg. Ingen dag er lik, og arbeids- miljøet er bra, sier hun. – Ingen ulemper? – Lønn, selvsagt. Jeg er bekymret for yrket fremover, og at man ikke får nok søkere til utdanningen og yrket, sier hun. – Hvordan er det å jobbe på et lite sykehus? – Jeg tror pasientene føler seg mer sett på et lite sykehus. Vi samarbei- der tett med Drammen sykehus, og spesialistene jobber begge steder, så jeg mener det er like trygt som å være pasient i et større sykehus, sier hun.

27

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook Publishing Software