Somnus nr. 1 2021

Nytt middel mot dagtrøtthet godkjent i EU Sunosi (solriamfetol) er godkjent av EU som middel mot dagtrøtthet. Godkjennelsen er likevel betinget av at søvnigheten ikke er tilfredsstillende behandlet med primær behandling som CPAP ved søvnapné.Sunosi er et dobbeltvirkende dopamin og norepin- ephrin preparat som er godkjent for voksne. Det er beregnet på voksne med narkolepsi eller søvnapné og det eneste godkjente preparatet mot dagtrøtthet ved søvnapné. Lite av de andre smittsomme sykdom- mene nå Antall tilfeller av rapporterte smitt- somme sykdommer, bortsett fra covid- 19, har gått jevnt ned siden august, og er nå så lavt som på sitt laveste punkt i april 2020. Det kan tilskrives strengere kontrolltiltak skriver Folkehelseinstituttet. I februar 2021 ble det meldt om 735 tilfeller av smittsomme sykdommer utenom covid-19 til Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), mot 1715 i februar 2020. Dette er nedgang på 57 prosent i løpet av ett år. Tallene viser at rett etter nedsteng- ningen 12. mars i fjor, sank antall til- feller av meldte smittsomme sykdom- mer utenom covid-19 til 700–800 til- feller per måned i april og mai. Dette

var en nedgang på flere hundre tilfel- ler i forhold til månedene rett før, og en nedgang på 50 prosent sammen- lignet med tilsvarende 2019-tall. Måter å måle søvnen Forskere fra VitalThings AS, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdom- mer, Universitetet i Bergen og NTNU har i denne studien sammenlignet søvnlengde, søvneffektivitet og inn- sovningstid ved hjelp av radarteknolo- gi (Somnofy®) og polysomnografi (PSG). Forskerne undersøkte en natts søvn hos friske frivillige med PSG og Somnofy ved to forskjellige institusjo- ner i 71 netter. Somnofy-enheten ble plassert på to forskjellige steder i rommet (nattbord og vegg).

Konklusjonen i studien er at Somnofy viste høy nøyaktighet ved innsovning hos friske individer og har potensiale til å måle søvnkvalitet og søvnlengde i et utvalg av friske, for det meste unge voksne. Mer forskning er nødvendig for å undersøke enheten i forhold til barn, eldre individer og de med søvn- problemer. Nordmenn er de sjette mest lykkelige i verden Norge er på 6. plass i verdens lykke- rapport for 2021. Rangeringen er basert på årene 2018-2020. Vi er på 8. plass når 2020 legges til grunn. Som i fjor troner Finland øverst på lis- ten fulgt av Danmark, Sveits og Island. Nederst på listen finner vi Rwanda, Zimbabwe og Afghanistan. Verdens lykkedag ble etablert av FN i 2012 for å sette fokus på god livskva- litet som et felles mål. Pandemrix i 2009 Dagbladet har hatt en omfattende artikkelserie om Pandemrix-vaksi- nen i 2009. De har fortalt triste pasienthistorier og snakker med Legemiddelverket og Folkehelseinstitutt et og myndighe- tene om massevaksineringen den gangen. Hvis du vil lese artiklene, så er de samlet her: https://www.dagbladet.no/haste- vaksinen

Den nye, norskutviklede søvnsen- soren gjør at den som blir forsket på slipper å ligge med sensorer på kroppen.

Lomme-CPAP neste

NORDFJORDEID: Neste gang kundene på et våt- marked i et land uten pressefri- het får lyst til å gumle i seg et par nebbdyrføtter eller abbor- finner, og pådra seg et tidligere ukjent virus, skulle jeg ønske at jeg var oppsattmed en CPAP i lommestørrelse. En somjeg kunne bruke i stedet formunn- bind. Jeg har prøvd utmange flottemunnbindvarianter – apotekkjøpte og nettkjøpte engangsbind, og ikkeminst lekre, håndsydde fra dyktige damermed egen fabrikk og

flott dugnadsinnsats. Jeg har prøvd noen varianter som ikke var flotte i det hele tatt, også.Men det er slett ikke Felleskjøpets skyld atmaskene jeg kjøpte der, var ubrukelige. De var beregnet på støvete arbeid, og ikke somreisemunn- bind i det hele tatt. Somvi som bruker CPAPvet, så er ansikts- former endamer forskjellige enn vi tror. Etter noenmåneder med duggende briller og øye- katarr (somkan fiksesmed øyedråper,men de er blitt reseptbelagt siden forrige gang

28

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software