Somnus nr. 1 2021

Wakix er på H resept, men er ikke formelt metodevur- dert (dvs vurdert om det er et preparat det offentlige skal finansiere). NevSom har jobbet en del med å argu- mentere mot at det ble metodevurdert, fordi man er redd resultatet blir – som i Sverige – at det ikke lenger blir et preparat man får refusjon for. Men – det ble bestemt at nettopp cost-benefit analyser skulle gjennomføres, så da blir det å hive seg rundt for NevSom og Søvnforeningen å komme med vel begrun- nede argumenter for at det fortsatt skal være på H resept. Vi kommer forhåpentligvis til å bli bedt om inn- spill i metodevurderingen. Det er en sak som vil kunne få store konsekvenser for pasientene. Og den er ikke avgjort slik at her burde det være muligheter for alle oss til å påvirke resultatet. Så Søvnforeningen oppfordrer pasienter som bruker Wakix til å ta tak i dette. Til alle dere som bruker Wakix: send erfaringer og historier til Legemiddelverket på epost slik at de får masse tilbakemeldinger fra dere som vet hvor skoen trykker. Dokumentasjon til hurtig meto- devurdering skal sendes til: post@legemiddelverket.no, med kopi til enten blaresept@legemiddelverket.no (for legemidler finansiert av folketrygden) eller sykehus@legemiddelverket.no (for legemidler finansiert av helseforetakene). Det er viktig å oppgi følgende i eposten: Handelsnavn, Virkestoff, Aktuelle varenummere dokumentasjonen gjelder for. (Wakix Bioprojet Pharma Middel mot narkolepsi. N07X X11 (Pitolisant) Metodevurdering av Wakix

Somnam- bulister Purke

Les dikt Strøk i Oslo

Søvn- forstyr- relser

Publi- serer

Øy i Vestfold Avis

Rekke Barna

Sped- barn

Stirre

Sted i Opp- land

Tids- måler

Naboer Sitte- plass

Vare- merke Neste

Hovbe- skytter

Ferskere

Gårds- plass Lagom

Deter- minativ possessiv

Onde

Dyre- lyd

Sitte Tepper

Spørre

KRYZZZORD Løsningen forrige gang var VAKSINE. Sett sammen bokstavene i de gule feltene i kryssordet til et ord. Når du tror du har løst oppgaven, sender du en epost med løsnings- ordet til sovnforeningen@gmail.com. Fem flaxlodd venter til den som blir trukket som vinner!

sombruker luftinntak og filter til å sende inn ren luft,men den er ikke tett og bruker over- trykk slik at det du puster ut, spres til andre. Damister den liksomnoe av hensiktenmed mindre alle i rommet har den. Så jeg sverger til lomme-CPAP-en: Den somharmulighet til å filtrere luft både ut og inn. Jo, kanskje filtre- rer ikke dagensmodeller luften på vei ut ig jen,men dagensmodeller går ikke i lom- men, heller. To parenteser til slutt: På et hotell forleden fant jeg en kontakt somvarmerket «Styrt av bryter». En kjempeidé for oss somaldri vet før vi har prøvd omkontakten vi har plugget inn CPAP-en i, slutter å virke når vi skrur av lyset for natten. Anbefales! Og: Hvorfor blan- der jeg inn pressefrihet i diskusjonen? Fordi jeg somjournalist bør blande inn den i enhver diskusjon? Sikkert –men også fordi

journalister somdek- ket utbruddet i dikta- torstyrteWuhan, ble kastet i fengsel. Hadde det kinesiske kommunistpartiet tillatt en fri presse, så ville verden – og Kina – kunnet reagere ras- kere og kanskje begrenset viruset bedre. Uansett håper jeg at den norske

jeg plagdesmed slikt, og legene har som kjent hatt endamindre lyst enn vanlig til å slippe inn pasienter) fant jegmunnbind som passermin. Sydd for å passe ossmed briller. Jeg tipper at for noen av ossmed CPAP, er munnbind lettere enn for folk flest, siden vi er vant til å puste g jennomett eller annet. For andre er det omvendt, siden vi er vant til at det vi puster g jennom, gir ossmer luft, ikkemindre. Det jeg håper å få til neste gang våtmarked ogmangel på pressefrihet påfø- rer oss ett eller annet smittsomt, er en CPAP- kopi somjeg kan ha påmeg hele tiden. En tettsittendemaske som ikke lekker opp i egne øyne eller ut i egne ører (og deretter bort til alle demden skulle beskytte), og som samtidig blåser inn nok renset luft til at jeg ikke føler et snev av klaustrofobi. Jeg vet at det finnes en newzealandskmaske

Ansiktsmasker med vifter og luftfilter beskyt- ter brukeren uten at de trenger å være tette – men det betyr sikkert at de ikke beskytter noen andre. (Foto: AO Air)

reg jeringen en eller annen gang tillater oss å reise ig jen. Jeg lengter etter å oppleve verden. Jeg gledermeg til ogmed til å komme tilbake på et våtmarked i et land uten pressefrihet. Georg Mathisen

29

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software