Somnus nr. 1 2021

Innkalling til årsmøte for Søvnforeningen TORSDAG 22. april 2021 kl 18.00 på Zoom

Med hjemmel i forskrift om unntak fra krav om fysisk fremmøte ved styremøter og årsmøter, vil Søvnforeningen avholde sitt årsmøte via video- møte på plattformen Zoom. De av medlemmene som har epost, vil få tilsendt en lenke dagen før som de kan bruke til å logge seg på. De av medlemmene som ikke har epost, får tilsendt årsmøtedokumentene pr brev sam- men med en stemmeseddel for alle sakene og en frankert returkonvolutt. Styret ber om forståelse for at dette fortsatt er en vanskelig situasjon for alle. Vennlig hilsen Pål Stensaas Styreleder

Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Konstituering: 2. Godkjenning av saksliste 3. Styrets årsmelding 4. Revidert regnskap og balanse, samt revisors beretning 5. Handlingsplan for inneværende år til orientering 6. Budsjett for inneværende år til orientering 7. Fastsetting av årskontingent for kommende år 8. Innkomne saker. 9. Valg

Meld deg inn i dag

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap:

350,- kr pr år og 55 kr for hvert familiemedlem

500,- kr eller mer pr år 1 500,- kr eller mer pr år

Støttemedlem privat: Støttemedlem bedrift:

31

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software