Somnus nr. 1 2021

Hvordan er folkehelsen vår?

Vi som promper mye

Nysgjerrig på hvordan det står til med folkehelsen i ditt fylke? Nå er folkehelseprofilene for fylkene publisert. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer presenteres. Hvordan lever vi livene våre? Spiser vi ofte frukt og grønt, hvor ofte trener vi, og anser vi egen helse som god? Folkehelseprofilene 2021 for fylkene gir en del svar. Folk i Oslo: Andelen her som opplever at de har god sosial støtte er ikke særlig forskjellig fra lands- nivået. Oslofolk trimmer heller ikke mer enn folk i resten av landet. Men folk i Oslo oppgir at de spiser mye mer både grønnsaker og frukt daglig en resten av landet. Folk som bor i Vestland fylke er helt på gjennomsnittet av folk ellers i Norge både på trim og grønnsaker. Det samme gjelder trøndere og folk i Troms og Finnmark. Statistikken som ble publisert i mars 2021 inneholder flere svar og er søkbar ned på kommunenivå. Årets tema er fysisk aktivitet. Vi beveger oss generelt for lite - kun tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for for tidlig død og en rekke sykdommer, som type 2 diabetes, hjerneslag, hjerte- og karsykdommer og mange former for kreft, skriver Folkehelseinstituttet. Flere nye elementer er inkludert i årets profiler.  Vedvarende lavinntekt  Gjennomføring i videregående opplæring  Sosiale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring  Ikke i utdanning eller arbeid  Kan svømme 200 meter, 17 år  Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år  Opplever god sosial støtte  Fysisk aktivitet mer enn 150 minutter per uke  God egenvurdert helse  Spiser både grønnsaker og frukt daglig Last ned folkehelseprofilene for fylker, kommuner og bydeler Last ned presentasjonen "Folkehelseprofiler 2021. Tema: Fysisk aktivitet" (pdf) Årets temaartikkel med referanser

z

Jeg raper veldig sjelden. Jeg er en geriljapromper. Jeg bevilgermeg g jerne en smyger i godt selskap. e

Hemmeligheten er å sitte et stedmedmyke puter og god lyddemping og ikke reise seg før du er helt sikker på at svovellukten ikke vil plage demdu er sammenmed. Vi har en godvenninne somrapermye. Det er ikke så lett å rape helt diskret. Hunmener det ermye vanskeligere å være raper enn promper. Hvorfor tarvi opp et så udeli- kat tema? Fordi vi somsovermed trykkluft i fjeset hver natt, opplever at noe avden luften havner i maven.Vi har hørt omsøvnapnépasienter somføler seg somsper- reballonger ommorgenen. Da kan detvære greit å ta seg en stille stund og slippe ut overskuddsluften enten den ene eller den andre veien. Både promp og rap er helt naturlige kroppsfunksjoner. Hvis ikke vi slipper ut luften framave og tarm, så fårvi rett og slett god gammeldagsmavepine og brystmerter. Det finnes både piller og flaskemedisin somskal hjelpe til med å bli kvitt luften. Selvhar jeg prøvd flere avpro- duktene,men den store virkningen ble det ikke. Nårvi en søvnapnémed litt fart i, over 15AHI i snitt pr time omnatten, så får de fleste avoss et nytt livmed CPAP-maskin ogmaske. Sykepleierne somgir ossmaski- nen har tilmålt tid til informasjon. Jeg har til gode å høre omen eneste pasient somfikk informasjon ompromp og rap i introduksjonsundervisningen på sykehuset. Det ufarligg jør og normaliserer både promp og rap omnoen snakker høyt omdet. Det samme g jelder strekkmerker. Det er et heltvanlig tema i forbindelsemed graviditet og amming. Da kan det oppstå «sprekker» i underhuden somstår der som godeminner resten av livet.Men strekkmerkene vi med CPAPhar i ansiktet hvermorgen, er det få somsnakker om. Det er ikke bare kvinner somsynes det er ubehagelig å ha dype sidespor på kinnet til langt utpå ettermidda- gen. Det er lettvint å si at da strammer dumasken for mye. Strammer dumindre, får du lekkasje. Da er det bedre å få gode råd til hva vi kan g jøre for at strekkmer- kene skal forsvinne før lunsj. Hosmeg varer de nesten til kvelden og jeg harvedtatt å ikke brymeg omdet.Men ellers setter jegmest pris på å være uthvilt ommorge- nen. Og kroppens diverse unoter er til å levemed. Marit Aschehoug

Figuren viser andelen 17- åringer som opp- gir at de trener sjeldnere enn ukentlig, basert på tall fra nett- basert sesjon.

33

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software