Somnus nr. 1 2021

EREKSJONSPROBLEMER

CPAP er bra for sexlivet F å kjenner til at søvnapné kan gi ereksjonsproblemer. Samtidig sier forskning at problemene nærmest forsvinner ved riktig bruk av CPAP-maskin eller annen behandling for søvnapné.

pasient for sykehistorie, analyse av søvnregistrering og informasjon. Det er mye å gå i gjennom på denne tiden, og dersom de ikke spør selv, så tar vi det dessverre vanligvis ikke opp, sier Lehmann. Farlig Viagra Når det nå er mulig å kjøpe Viagra uten resept er det en fare for at de med uoppdaget søvnsykdom vil behandle seg selv mot ereksjonssvikt. Dermed er terskelen høy for å dra til legen å finne årsaken til ereksjons- svikt som symptom på søvnapne. – Obstruktiv søvnapné øker risikoen for hjerte-kar-sykdommer. Pasienter med etablert hjerte- karsykdom bør ikke ta Viagra, sier Hrubos-Strøm. – Advarer dere dem mot det? – Nei, vi sier ikke noe dersom de ikke tar det opp selv. Søvnforeningen har heller ikke fått spørsmål om ereksjonssvikt fra med- lemmene, og er bekymret for at mange kjøper Viagra uten resept iste- denfor å gå til legen sin. – Det er viktig at dersom man har søvnproblemer, så må man teste seg og ikke eksperimentere på egen hånd med Viagra, advarer han. Ingen spør om råd Pål Stensaas, leder av

også er uavhengig knyttet til alvorlig- het av obstruktiv søvnapné. – Hjelper CPAP disse pasientene? – Noen forteller om at de får bedre ereksjon og overskudd etter CPAP, men ikke alle. Men jeg forsøker alltid å informere pasientene mine om at CPAP både hjelper mot symptomer, og at den kan forebygge hjerte-kar- problemer, sier Hrubos-Strøm. Tør ikke snakke om det Også Sverre Lehmann, førsteamanu- ensis ved Universitetet i Bergen, erfarer at ereksjonssvikt er et pro- blem søvnpasienter sjelden tør å ta opp – Det er veldig sjeldent at de tar det opp selv. Men det er klart at gruppen som har søvnproblemer ofte også har hjerte- karlidelser og diabetes, to andre sykdommer som ofte er årsak til ereksjonssvikt. Pasientgruppen er generelt trett på dagtid, og har bety- delig stress rundt livssituasjonen med dårlig fungering på arbeid og fritid. Så overordnet er dette en gruppe der dette vil være et problem, sier Lehmann. – Er det noe dere tar opp med pasien- tene? – Nei, ikke som fast rutine i klinik- ken. Husk at dette er en komplisert pasientgruppe der vi bare har mellom 20-30 minutter til rådighet for hver

Aina J. Rønning. Tekst

Menn med søvnapné har en overhyp- pighet av problemer med ereksjonen. Forskerne kan ikke si akkurat hva det er med søvnapné som gir disse pro- blemene, men antar at lavere oksy- genopptak og testosteron kan være blant årsakene. Forskningen fra 2009 og 2016 viser at mellom 63 og 69 prosent av menn med søvnapné har ereksjonsproble- mer. Tilsvarende tall for kontroll- gruppen er 47 %. En annen forsk- ningsrapport fra 2016 viser at 55 % av menn med ereksjonssvikt også hadde symptomer på søvnapné. I til- legg til lavere oksygenopptak og lavt testosteron, tror forskerne at søvn- mangel og tretthet i seg selv er en årsak til problemene. Alle disse tre faktorene bedres med riktig behand- ling, og derfor blir problemene min- dre dersom du bruker pustemaskinen riktig. – Dette er noe vi også har sett i vår praksis, og vi publiserte en artikkel på sammenhengen mellom en markør og hjertesykdom og ereksjon for en stund siden, sier overlege og somno- log Harald Hrubos-Strøm ved Akershus Universitetssykehus. Han legger til at de i en annen studie har vist at markøren, såkalt troponin,

4

SOMNUS NR 4 - 2020

Made with FlippingBook Publishing Software