Guia Informativa Curs 2023-2024

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2023-2024

10. Quotes per al curs 2023-2024

En la sessió del Consell Escolar del 11 de juliol de 2023 s’aprovaren les quotes per al curs 2023-2024. Les quotes són mensuals de setembre a juny.

Infantil

Primària

ESO

Batxillerat

Ensenyament Reglat

36,00€

Activitats Complementàries

80,00€

80,00€

56,00€

80,00€

Servei Psicopedagògic

11,00€

11,00€

11,00€

11,00€

Digitalització

13,00€

13,00€

13,00€

13,00€

Assegurances*

18,00€

18,00€

18,00€

18,00€

*Les assegurances es cobraran un cop l’any al mes d’agost.

11. Material escolar i sortides. Agenda escolar

El Consell Escolar de 11 de juliol de 2023 aprovà les següents quotes per a aquests serveis: Material escolar Rebut anual que es carregarà entre els mesos d’agost i setembre. El seu import és de 90€ per a totes les etapes. Excursions i d’altres activitats, llevat de les CONVIVÈNCIES. Es facturarà el 15 de cada mes un cop realitzada l’activitat. Les Convivències i Intercanvis: es pagaran abans de la seva realització i a través del rebut mensual en els terminis que s’indicaran. Agenda Escolar El Col·legi en proporcionarà una als alumnes d’Educació Primària i d’ESO. S’inclourà en el rebut d’octubre i el seu import és de 8,00€. 12. Servei de menjador El Consell Escolar de 11 de juliol de 2023 aprovà les següents quotes per a aquest servei: Per als qui l’utilitzen cada dia o tres o més dies fixos cada setmana al llarg de tot el curs es distribuirà el cost anual en 10 mensualitats iguals, de setembre a juny, i es facturaran al mes següent. Per a la resta d’usuaris, s’haurà d’adquirir el tiquet corresponent a secretaria i caldrà retornar-lo a la mateixa secretaria el dia que facin ús del servei de menjador. Quota mensual: 5 dies setmanals fixos 156,00€ 3 dies setmanals fixos 102,00€ 4 dies setmanals fixos 128,00€ 2 dies setmanals fixos 69,00€ 1 dia setmanal fixe 36,00€ Preu tiquet/dia 10,00€

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online