Guia Informativa Curs 2022-2023

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2022-2023

14. Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars les organitza la Fundació Privada Karmel Fundació Privada Karmel que n’és la responsable. La informació sobre les extraescolars es pot consultar a la pàgina web de l’escola, juntament amb el formulari d’inscripció que caldrà emplenar abans de l’inici de les activitats. El pagament es realitza en dos rebuts, el primer a l’octubre i el segon al febrer. L’Acollida Matinal i el Pre-esport es facturen mensualment. Les activitats previstes i les quotes, aprovades pel Consell Escolar en sessió del 26-07-2021, són les següents: Patinatge 20,75€ Tenis 20,75€ Ball 20,75€ Judo 39,50€ Multiesport 35,00€ Bàsquet 35,00€ Handbol 35,00€ Futbol 20,75 €

5 dies

4 dies

3 dies

2 dies

1 dia Esporàdic Esporàdic

Acollida Matinal De dilluns a divendres de 7:45 a 8:45 Preesport De dilluns a dijous de 17:00 a 18:15

52,00€ 47,00€ 37,00€ 27,00€ 15,00€ 8,00€

47,00€ 37,00€ 27,00€ 15,00€ 8,00€

Curset de Natació Durant el curs 2022-2023, els dimecres hi haurà un curset de natació per als alumnes de P5 i d’E. Primària a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Al setembre rebreu una circular amb més informació. Quotes:

Soci Club Natació Terrassa: 32,60€ per 9 mensualitats, de l’octubre al juny. No Soci Club Natació Terrassa: 42,00€ per 9 mensualitats, de l’octubre al juny.

Casals i Campus Durant els mesos de juny i juliol la Fundació Privada Karmel Fundació Privada Karmel organtiza el Casal i el Campus d’Estiu. El Casal d’estiu està adreçat a l’alumnat d’Educació Infantil, comença la darrera setmana de juny i s’allarga durant tot el mes de juliol. El Campus d’Estiu (Summer Camp) Campus d’Estiu (Summer Camp) està adreçat a l’alumnat de Primària i de 1r i 2n d’ESO i té la mateixa durada que el Casal d’Estiu. La informació sobre el funcionament i la inscripció es farà arribar abans de l’inici del Casal i del Campus. Durant el mes de maig els responsables del Casal i del Campus faran una reunió per informar-vos del seu funcionament.

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online