Guia Informativa Curs 2023-2024

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2023-2024

3. Relació de personal del Centre

3.1. Educació infantil - Tutories

I-3 A

“Dofins”

Sra. Mariona Serrat Baguè | mserra@carmelitans.org

I-3 B

«Tortugues» Sra. Cristina Morales Martín | cmorales@carmelitans.org

I-3 C

«Pops»

Sra. Anabel Ortega Polonio | aortega@carmelitans.org

I-4 A

«Coales»

Sra. Núria Monsonet Bardají | nmonsonet@carmelitans.org

I-4 B

«Girafes»

Sra. Anna Martínez López | amartinez@carmelitans.org

I-4 C

«Elefants»

Sra. Nàtura López Fenoy | nlopez@carmelitans.org

I-5 A

«Àligues»

Sra. Jessica Lopo Vargas | jlopo@carmelitans.org

I-5 B

«Orenetes»

Sra. Núria Bach Portero | nbach@carmelitans.org

I-5 C

«Mussols»

Sr. Josep Valls Ruiz | jvalls@carmelitans.org

3.2. Educació Primària- Tutories

Cicle Inicial 1r A Sra. Sílvia Serrano Marchuet | sserrano@carmelitans.org 1r B Sr. Ismael Félix Ávalos | ismael@carmelitans.org 1r C Sra. Sarai Ayala Medina | sayala@carmelitans.org 2n A Sra. Paula Montero Gil | pmontero@carmelitans.org 2n B Sra. Elisa Segura Gracia | esegura@carmelitans.org 2n C Sra. Sandra Cabrera González | scabrera@carmelitans.org Cicle Mitjà 3r A Sra. Àngela Castellà Burgés | acastella@carmelitans.org

3r B Sra. Mireia Gil Estrada | mgile@carmelitans.org 3r C Sra. Carla Sitjà Iglesias | csitja@carmelitans.org

4t A Sra. Montserrat Mariano Raventós | mmariano@carmelitans.org 4t B Sra. Esperança Olivella Queralt | eolivella@carmelitans.org 4t C Sra. M. Carmen Ramírez Pozo | mramirez@carmelitans.org

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online