Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

Tilvåre lesere

 Andreas Hole  Shutterstock

Prostatakreftforeningen er en forening som ikke er redd for å tenke nytt. Derfor så lanserer vi nå en digital versjon av vårt medlemsblad; PROFO-NYTT, noe vi er veldig stolte av. Det er hovedstyrets oppgave å lede foreningen i stort og smått - både politisk og organisatorisk. Herunder ligger det et viktig an- svar i å styre foreningens økono- mi. Det koster mye å trykke opp et blad og det samme gjelder por- toutgifter til utsendelse. Det er en av flere årsaker til at vi nå vel- ger å gi ut bladet primært i digi- tal versjon.

Det vil fremdeles være mulig å motta bladet per post, men da må dette gis beskjed om til se- kretariatet på e-post: post@pro- statakreft.no De av våre medlemmer som ikke har e-post vil selvsagt fremdeles få bladet tilsendt per post. Vi håper dere andre tar dette godt imot og husk at bladet er optimalisert til å til å leses både på nettbrett, PC og smart-tele- fon. God lesning!

Andreas Hole, sekretariatsleder

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker