Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

I tre år har norske myndigheter vurdert å ta inn kreftmedisinen Jevntana (Kabazitaksel), som brukes til å behandle prostatakreft. Nå er medisinen godkjent. I tillegg til Jevntana er også Kyprolis mot benmargskreft og Lonsurf mot tykktarm- og endetarmskreft godkjent for bruk til behand- ling i Norge. Legemiddelet Jevtana godkjent etter tre års behandlingstid  Shutterstock

Les hele artikkelen her

46

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker