Hållbara fondförsäkringar 2018

Totalbetyg Januari 2018

Tabellen till höger visar fondförsäkringarnas totalbetyg i analysen, utan inbördes ordning. Betyget inom respektive perspektiv är baserat på en poängsättning. Observera att det är poängen inom respektive perspektiv som viktas samman till ett slutbetyg, inte trafikljuset som helhet. Därför kan det vara så att två bolag med samma betyg inom varje perspektiv ändå får två olika slutbetyg. Sammanfattning I årets rapport av Hållbara fondförsäkringar har Movestic höjts från ett gult till ett grönt betyg. SEB, Nordea och AMF har fått ett sänkt betyg, främst eftersom detta är en relativ analys och på grund av att de andra bolagen har förbättrat sig i flera perspektiv. Fondförsäkringarna med grönt betyg bedöms ha en genomarbetad process för att ta hänsyn till hållbarhet i fondurvalet, genom att ställa tydliga krav vid inval av ny fond samt på det befintliga utbudet. De påverkar även fondförvaltare till ett ökat ansvarstagande, t.ex. screenar samtliga fonder, bedriver ett trovärdigt och omfattande påverkansarbete samt samarbetar med andra investerare i hög grad. Fondförsäkringar med grönt betyg redovisar även transparent information om detta arbete, och gör det enklare för spararen att göra ett hållbart fondval. Hållbarhetsnivån i utbudet är hög, där det bl.a. finns möjlighet att investera i en eller flera fonder med tydligt hållbarhetsfokus (t.ex. en eller flera Svanen-märkta fonder eller klimatfonder).

Betyg per den 4/1 2018

Grön

Länsförsäkringar Movestic Skandia SPP

Gul

Danica Folksam Handelsbanken Nordea Nordnet SEB Swedbank

Röd

AMF Avanza Brummer

19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker