Hållbara fondförsäkringar 2018

även förklarar vad de betyder och är mer transparenta.

Fonder med hållbarhetstema Vad menas med att en fond har ett hållbarhetstema? I denna analys har vi inte definierat en bred hållbarhetsfond, t.ex. ”Global Hållbar”, som en fond med tydlig tematisk inriktning. Det kan snarare vara allt ifrån en grön obligationsfond, impact investment-fond, en fond med inriktning på vattenhantering och vattenrening, eller en fond som enbart investerar i bolag som bidrar med lösningar på klimatförändringarna. Svanen-märkta fonder har även räknats med i detta kriterium, se s.13.

Avanza, Brummer och Nordea får rött betyg. Nordea länkar till Hållbarhetsprofilen, om spararen klickar på en specifik fond i listan, men den är svår att hitta och underlättar därför inte en jämförelse. Avanza erbjuder sparare möjligheten att filtrera på hållbarhetsprofilen, men saknar övrig lättillgänglig information om fondernas hållbarhetsarbete. Brummer saknar både möjligheten för kunden att filtrera utbudet baserat på hållbarhet samt övrig utförlig information om hållbart sparande. Utbud Tabellen till höger visar en sammanställning av resultatet i perspektivet ”Utbud”. Avanza, Nordea, Nordnet, SPP och Swedbank har fått grönt betyg i perspektivet. Nordea har ett högt genomsnittligt hållbarhetsbetyg i fondutbudet. Swedbank, Nordnet och Avanza har ett något lägre genomsnittligt hållbarhetsbetyg i utbudet, men erbjuder många fonder med grönt betyg i hållbarhet och flera tematiska fonder, bl.a. Svanen-märkta fonder. AMF och Brummer får ett rött betyg i perspektivet Utbud. AMF har ett genomsnittligt hållbarhetsbetyg på fonderna på plattformen som ligger något under medel, men avgörande för betyget i perspektivet är framförallt att det relativt sett saknas fonder med grönt hållbarhetsbetyg och/eller fonder med tematisk inriktning (se inforuta). Brummers utbud består främst av hedgefonder och indexfonder, där Brummer jobbar för att utöka och förbättra arbetet med ansvarsfulla investeringar. Det finns dock inga tematiska hållbarhetsfonder i Brummers utbud. Övriga bolag; Danica, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, SEB och Skandia, fick ett gult betyg i detta perspektiv, främst på grund av ett fåtal nischfonder samt ett genomsnittligt gult betyg på fondutbudet enligt Söderberg & Partners analys av fondernas hållbarhetsarbete.

Bolag

Betyg

● ●● ●● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ●

AMF

Avanza

Brummer

Danica

Folksam

Handelsbanken

Länsförsäkringar

Movestic

Nordea

Nordnet

SEB

Skandia

SPP

Swedbank

18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker