Hållbara fondförsäkringar 2018

transparens, vilket inte faller inom ramen för denna analysrapport (se s.3). Men Brummer får ett höjt betyg tack vare att de är drivande och delaktiga i olika samarbeten, främst gällande utvecklingen av standarder och verktyg för hedgefonder. De för en dialog om fondernas arbete med ansvarsfulla investeringar och hur de kan utvecklas på området. Inom perspektivet får Avanza, Danica och Nordnet rött betyg. Avanza bedriver inget påverkansarbete. Nordnet kontaktar fonder som har fått mindre än 2 jordglober enligt Morningstars Hållbarhetsbetyg. De är dock engagerade i relativt få samarbeten eller andra initiativ. Danica agerar reaktivt genom att screena innehavet i samtliga fonder. En dialog tas upp med förvaltaren om ett innehav under en längre tid ifrågasätts, men har ingen proaktiv dialog med fondförvaltarna. Kommunikation och transparens Grönt betyg i perspektivet ”Kommunikation och transparens” har tilldelats Folksam, Länsförsäkringar och Movestic, se tabell till höger. Dessa fondförsäkringsbolag har fått grönt betyg då de på ett lättillgängligt sätt erbjuder spararen möjlighet att selektera på hållbarhet i sitt utbud samt i övrigt är transparenta och gör det enkelt att göra ett hållbart fondval. Folksam erbjuder spararen information om och möjligheten att på ett enkelt sätt filtrera på huruvida fonderna skrivit under PRI och Hållbarhetsprofilen (se s.11). Länsförsäkringar redovisar påverkansdialoger på ett transparent och tydligt sätt, samt vilken typ av incident och inom vilket hållbarhetsområde dessa dialoger har förts i en årlig rapport. Movestic publicerar lättillgänglig information om hållbarhet, bl.a. en årlig sammanställning med en jämförelse av de olika fondernas märkningar. AMF, Danica, Handelsbanken, Nordnet, SEB, Skandia, SPP och Swedbank har alla fått gult betyg i Kommunikation och transparens. AMF redovisar hållbarhetsparametrar i fondlistan och en årlig ägarstyrningsrapport. Danica erbjuder spararen bra

möjligheter att selektera fonder baserat på hållbarhetskriterier. Nordnet och SEB erbjuder selekteringsverktyg och viss information om hållbart sparande. Även Skandia och SPP kommunicerar en del om sitt hållbarhetsarbete, men de är inte lika transparenta med hur hållbarhetsarbetet bedrivs som de bolag som fått grönt betyg i perspektivet; till exempel redovisar de inte lika ingående information om påverkansarbetet. Handelsbanken har sen förra året fått en höjd poäng inom perspektivet tack vare mer information, men behåller sitt gula betyg. Swedbank redovisar ingen hållbarhetsinformation direkt i fondlistan, men man kan sortera fram ”etik/miljö”-fonder. Gemensamt för bolagen med grönt betyg, relativt de med gult, är att de inte enbart visar olika hållbarhetssymboler eller absoluta tal, utan

Bolag

Betyg

● ● ● ● ●● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AMF

Avanza

Brummer

Danica

Folksam

Handelsbanken

Länsförsäkringar

Movestic

Nordea

Nordnet

SEB

Skandia

SPP

Swedbank

17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker