Hållbara fondförsäkringar 2018

Sammanfattning

Tabellen nedan sammanfattar fondförsäkringsbolagens hållbarhetsbetyg, inom respektive perspektiv. Det är viktigt att betona att betygsättningen är relativ inom perspektiven och baseras på en underliggande poängsättning. Därför kan det vara så att två bolag med samma betyg inom varje perspektiv ändå får två olika slutbetyg.

Betyg per den 4/1 2018

Urval (25 %)

Påverkan (25 %)

Kommunikation (10 %)

Utbud (40 %)

Bolag

● ● ● ● ● ●

● ●

AMF

Avanza

● ● ● ●

● ● ● ●

Brummer

● ●

Danica

● ●

● ● ● ● ●

Folksam

● ● ● ● ● ● ●

Handelsbanken

Länsförsäkringar

● ●

Movestic

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

Nordea

Nordnet

● ● ● ●

SEB

Skandia

● ●

SPP

● ●

Swedbank

20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker