OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

14

Hbb TV

Interaktivna televizija za angažirane gledatelje i personalizirano oglašavanje

Autori: Karla Kurjan, Ida Balog

Made with FlippingBook Learn more on our blog