OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

24

U Parizu je 4. i 5. veljače održan strateški sastanak članova BNE organizacije, nepro- fitnog udruženja mrežnih operatora zemalj- ske televizije i radija. OIV je jedan od osnivača ovog udruženja koje broji šesnaest članova i koji posluju u devetnaest europskih zemalja. Skupu su, uz OIV, nazočili predstavnici tvrtki Arqiva (Velika Britanija), Cellnex (Španjolska), České Ra- diokomunikace (Češka), Digea (Grčka), EI Towers (Italija), Emitel (Poljska), Elettronica Industriale (Italija), Media Broadcast (Njemačka), ORS (Au- strija) i Teracom (Švedska). Domaćin skupa bio je TDF, francuski mrežni i infrastrukturni opera- tor prisutan i u drugim zemljama poput Estonije, Poljske i Monaka, a jedan je od većih operatora u Europi koji s 2100 zaposlenih upravlja s 18200 lokacija i pruža, osim usluge odašiljanja radijskih i televizijskih programa i mnoge druge usluge iz područja telekomunikacija i multimedije za svojih 2300 kupaca. Teme sastanka bile su oslobađanje frekvencijskog pojasa 700 MHz – status po zemljama, spoznaje s WRC-19 konferencije, 5G Broadcasting te pripre- me i strategija za WRC-23 konferenciju. Odlukom 2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća Europ- ske unije sve članice EU moraju frekvencijski pojas 700 MHz (tzv. 2. digitalna dividenda), koji se koristi za odašiljanje zemaljske televizije, oslobo- diti za buduće potrebe pokretnih komunikacija i 5G mreža do 30. lipnja 2020. godine ili ako su za- tražile odgodu najkasnije do 2022. godine. Neke zemlje to su već učinile kao primjerice Švedska, Njemačka, Francuska, Austrija, neke zemlje će to učiniti do zadanog roka (Češka, Španjolska, Velika Britanija) dok će Grčka to učiniti do 31. prosinca 2021., a Italija do 30. lipnja 2022. godine. U Hrvatskoj nije usvojen Nacionalni plan djelova- nja kojim se definiraju rokovi oslobađanja pojasa 700 MHz niti je zatražena odgoda tako da će prijelaz na nove frekvencije digitalne zemaljske televizije (DTT) biti napravljen najkasnije do 30. lipnja ove godine sukladno izdanoj dozvoli za nove DVB-T2 HEVC multiplekse M1, M2 i L1. Na Svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji WRC-19 održanoj tijekom listopada i studenog 2019. godine u Egiptu, interese broadcasting sektora zastupali su i predstavnici BNE-a. Su- kladno Rezoluciji 235 donesenoj na konferenciji WRC-15, UHF frekvencijski pojas 470-694 MHz nije bio na dnevnom redu WRC-19 konferencije. Također, ranije navedenom Odlukom 2017/899 EU parlamenta i Vijeća zajamčena je dostupnost tog pojasa za televiziju barem do 2030. godine.

U Parizu održan strateški sastanak

članova BNE organizacije

Autori: Zvonko Glavaš i Tigran Vržina

BROJ 3

prosinac, 2019.

Made with FlippingBook Learn more on our blog