OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

30

Upoznajemo se još bolje

Intervju

Žene na rukovodećim pozicijama OIV-a

Intervju vodile: Nikolina Grubešić, Ida Balog

Kako rukovoditi OIV-om na „ženski“ način podijelile su s nama Josipa Buntak, Dubravka Duilo, Ivana Ferić Volarević, Ana Grubešić, Ivana Jagar, Marija Pezo, Eva Majstorović, Tamara Marcijuš i Saša Vilović.

AG: Za sebe mogu reći da sam cijelo školovanje bila „štreberica“ i sve razrede završila s odličnim uspjehom, bila oslobođena mature, upisala Gra- đevinski fakultet u Zagrebu gdje sam bila visoko rangirana na prijamnoj listi te naravno, shodno istreniranim radnim navikama završila isti unutar predviđenih rokova. Ne mogu tvrditi da sam imala ambiciju za rukovodećim pozicijama, ali pretpostavljam da me moj stav prema obave- zama i dodijeljenim zadacima spontano doveo tu gdje trenutno jesam. Također, moram naglasiti i da je neophodno da netko taj trud prepozna zbog čega sam izuzetno zahvalna i dodatno mo- tivirana. TM: Oduvijek sam bila ambiciozna, a želja da svoj posao odradim što bolje i da svi budu zadovoljni rezultatom vodila me iz dana u dan. Uz svakod- nevne izazove koji su zahtjevali nova znanja i kreativnost te pomoći kolega mislim da sam se razvila u osobu kakva sam danas.

1. Jeste li imali ambiciju/težili rukovodećim po- zicijama ili Vas je to „snašlo“ - došlo spontano?

Fotografija: Ivana Jagar, Rukovoditeljica Odjela za poslove nabave IJ: Nakon završenog stu- dija svi teže zaposliti se u struci. U tu vrijeme nisam puno znala o OIV-u, ali sam ubrzo shvatila da je to tvrtka u kojoj prven- stveno mogu mnogo na- učiti. Ako se u potpunosti predate poslu, unosi- te strast i entuzijazam mislim da je neizostavno da razmišljate o vlastitom napredovanju koje će se uz već navedeni pristup, dogoditi u ovoj ili nekoj drugoj kompaniji.

BROJ 4

ožujak, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog